Aandeelhouders

Onze aandeelhouders

We zijn verbonden met en gericht op de samenleving. Samen met onze klanten, aandeelhouders en partners werken we aan een duurzamere samenleving. Met de steun van onze 42 Nederlandse gemeenten en de Staat der Nederlanden als aandeelhouders richten we ons bij Stedin Groep op de realisatie van onze strategie. 

Verbreding aandeelhoudersbestand

De komende 10 jaar investeert Stedin zo’n 8 miljard euro in het energienet. Hiermee maken we de energietransitie mogelijk, net als de groei van de economie en woningbouw en het voldoen aan wet- en regelgeving voor veilige netten. Een enorme maatschappelijke opgave en om die investeringen te kunnen doen, heeft Stedin een kapitaalversterking nodig van 1,8 miljard euro. Daarom willen wij onze aandeelhoudersbasis verbreden. De komende tijd benaderen wij niet-aandeelhoudende gemeenten en provincies in ons werkgebied om te participeren in Stedin Groep. Vanuit de wet kunnen alleen overheden, zoals provincies of gemeenten, aandeelhouder zijn van Stedin. Wilt u meer informatie over mogelijk aandeelhouderschap? Bekijk dan deze uitnodiging of neem contact met ons op via fm_bestuurlijkezaken@stedingroep.nl.

Bekijk de uitnodiging voor participatie in Stedin Groep

Aandelenpercentages

Het maatschappelijk kapitaal van Stedin Holding N.V. is verdeeld in gewone aandelen. Elk aandeel geeft recht op een stem. In aanvulling daarop heeft Stedin in 2021 voor EUR 200 miljoen aan cumulatief preferente aandelen uitgegeven aan haar bestaande aandeelhouders. De grote meerderheid van de aandeelhouders heeft hiervoor ingetekend. In het onderstaande overzicht is de verdeling van de gewone aandelen weergegeven en aangegeven welke aandeelhouders tevens cumulatief preferente aandelen hebben.  

 Rotterdam*   27,91% 
 Den Haag   14,58%  
 De Staat der Nederlanden    11,90%  
 Dordrecht*  
    7,97%  
 Leidschendam-Voorburg*
    3,03%   
 Lansingerland* 
    2,98%  
 Delft*
    2,15%   
 Zoetermeer*  
    2,06%

  Gemeenten met minder dan 2% van de aandelen

 Aalsmeer  Haarlemmermeer
 Ridderkerk*
 Achtkarspelen*  Hardinxveld-Giessendam
 Rijswijk*
 Alblasserdam*  Heemstede*
 Schiedam* 
 Albrandswaard  Hendrik Ido Ambacht*
 Schiermonnikoog*
 Ameland*  Hoeksche Waard*
 Sliedrecht*
 Amstelveen*  Krimpen aan den IJssel*
 Uithoorn*
 Barendrecht*  Krimpenerwaard*
 Vijfheerenlanden*
 Bloemendaal  Molenlanden*
 Westbetuwe*
 Castricum*  Nissewaard*
 Voorne aan Zee*
 Capelle aan den IJssel*  Noardeast-Fryslân*  Zandvoort*
 Goeree-Overflakkee*  Papendrecht*  Zwijndrecht
 Gorinchem*  Pijnacker-Nootdorp*
 

* Deze aandeelhouders hebben tevens cumulatief preferente aandelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Binnen zes maanden na het einde van een boekjaar organiseert Stedin Holding N.V. een algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Als de raad van commissarissen of de raad van bestuur dat nodig vindt, kunnen extra vergaderingen worden gehouden. De agenda van de AvA wordt vastgesteld door de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

Tijdens de jaarlijkse AvA wordt het jaarverslag besproken en de jaarrekening vastgesteld. De AvA is ook verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen.

Tussen de raad van bestuur, raad van commissarissen, de aandeelhouderscommissie (AHC) en de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van Stedin Groep zijn afspraken gemaakt over de onderlinge verhoudingen en de uitvoering van hun taken en bevoegdheden. Dit is vastgelegd in de statuten van Stedin Holding en het aandeelhoudersconvenant Stedin Groep. Daarnaast heeft de aandeelhouderscommissie (AHC) haar eigen aandeelhouderscommissiereglement. De aandeelhouderscommissie  bestaat uit tien leden die alle 43 aandeelhouders van Stedin vertegenwoordigen. De leden van de AHC zijn Rotterdam, Den Haag, de Staat der Nederlanden, Dordrecht, Delft, Lansingerland, Molenlanden, Achtkarspelen, Nissewaard en Uithoorn. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op de aandeelhouders onderling.

Bestuurlijke zaken

U kunt contact opnemen met Madelon Smit of Vincent Bouma, adviseurs van het team bestuurlijke zaken, via fm_bestuurlijkezaken@stedingroep.nl.

Adviseur bestuurlijke zaken Wigge van Bemmelen