Aandeelhouders

Gemeenten en hun percentage aandelen

We zijn verbonden met en gericht op de samenleving. Samen met onze klanten, aandeelhouders en partners werken we aan een duurzamere samenleving. Met de steun van onze 44 Nederlandse gemeenten als aandeelhouders kan Stedin Groep zich richten op de realisatie van onze strategie.

De aandeelhouderscommissie (AHC) bestaat uit negen leden die alle 44 aandeelhouders van Stedin vertegenwoordigen. De leden van de AHC zijn Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Delft, Lansingerland, Molenlanden, Achtkarspelen, Nissewaard en Uithoorn.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Binnen zes maanden na het einde van een boekjaar organiseert Stedin Holding N.V. een algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Als de raad van commissarissen of de raad van bestuur dat nodig vindt, kunnen extra vergaderingen worden gehouden. De agenda van de AvA wordt vastgesteld door de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

Tijdens de jaarlijkse AvA wordt het jaarverslag besproken en de jaarrekening vastgesteld. De AvA is ook verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen.

Tussen de raad van bestuur, raad van commissarissen, de aandeelhouderscommissie (AHC) en de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van Stedin Groep zijn afspraken gemaakt over de onderlinge verhoudingen en de uitvoering van hun taken en bevoegdheden. Dit is vastgelegd in de statuten van Stedin Holding en het aandeelhoudersconvenant Stedin Groep. Daarnaast heeft de aandeelhouderscommissie haar eigen aandeelhouderscommissiereglement. Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd in de AHC. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op de aandeelhouders onderling.

Aandelenpercentages

Het maatschappelijk kapitaal van Stedin Holding N.V. is verdeeld in gewone aandelen. Elk aandeel geeft recht op een stem. In aanvulling daarop heeft Stedin in 2021 voor EUR 200 miljoen aan cumulatief preferente aandelen uitgegeven aan haar bestaande aandeelhouders. De grote meerderheid van de aandeelhouders heeft hiervoor ingetekend. In het onderstaande overzicht is de verdeling van de gewone aandelen weergegeven en aangegeven welke aandeelhouders tevens cumulatief preferente aandelen hebben.  

 Rotterdam*   31,69% 
 Den Haag   16,55%  
 Dordrecht*  
    9,05%  
 Leidschendam-Voorburg*
    3,44%   
 Lansingerland* 
    3,38%  
 Zoetermeer*     2,34%  
 Delft*
    2,44%   
 Nissewaard*  
    2,14%
 Pijnacker-Nootdorp*
    2,10%   
 Hoeksche Waard*      2,04%  

  Gemeenten met minder dan 2% van de aandelen

 Aalsmeer  Gorinchem*
 Rijswijk*
 Achtkarspelen*  Haarlemmermeer
 Schiedam*
 Alblasserdam*  Hardinxveld-Giessendam
 Schiermonnikoog*
 Albrandswaard  Heemstede*
 Sliedrecht*
 Ameland*  Hellevoetsluis*
 Uithoorn*
 Amstelveen*  Hendrik Ido Ambacht*
 Vijfheerenlanden*
 Barendrecht*  Krimpen aan den IJssel*
 Westbetuwe*
 Bloemendaal  Krimpenerwaard*
 Westvoorne
 Brielle  Molenlanden*
 Zandvoort*
 Castricum*  Noardeast-Frysl├ón*  Zwijndrecht
 Capelle aan den IJssel*  Papendrecht*  
 Goeree-Overflakkee*  Ridderkerk*
 

* Deze aandeelhouders hebben tevens cumulatief preferente aandelen.