Aandeelhouders

Onze aandeelhouders

We zijn verbonden met en gericht op de samenleving. Samen met onze klanten, aandeelhouders en partners werken we aan een duurzamere samenleving. Met de steun van onze 61 Nederlandse gemeenten, twee provincies en de Staat der Nederlanden als aandeelhouders richten we ons bij Stedin Groep op de realisatie van onze strategie. 

Aandelenpercentages

Het maatschappelijk kapitaal van Stedin Holding N.V. is verdeeld in gewone aandelen. Elk aandeel geeft recht op een stem. In aanvulling daarop heeft Stedin in 2021 voor EUR 200 miljoen aan cumulatief preferente aandelen uitgegeven aan haar bestaande aandeelhouders. De grote meerderheid van de aandeelhouders heeft hiervoor ingetekend. In het onderstaande overzicht is de verdeling van de gewone aandelen weergegeven en aangegeven welke aandeelhouders tevens cumulatief preferente aandelen hebben.

Rotterdam* 27,71%
Den Haag 14,48%
De Staat der Nederlanden 11,82%
Dordrecht*
7,92%
Leidschendam-Voorburg*
3,00%
Lansingerland*
2,96%
Delft*
2,14%
Zoetermeer*
2,05%

Aandeelhouders met minder dan 2% van de aandelen

 Aalsmeer  Hoeksche Waard*
 Ridderkerk*
 Achtkarspelen*  Houten
 Rijswijk*
 Alblasserdam*  Hulst
 Schiedam*
 Albrandswaard  Kapelle  Schiermonnikoog*
 Ameland*  Krimpen aan den IJssel*
 Schouwen-Duiveland
 Amstelveen*  Krimpenerwaard*
 Soest

 Barendrecht*

 Middelburg
 Sliedrecht*
 Borsele  Molenlanden*  Sluis
 Bloemendaal  Nieuwegein
 Terneuzen
 Bunschoten  Nissewaard*  Tholen
 Castricum*  Noardeast-Fryslân*
 Uithoorn*
 Capelle aan den IJssel*  Noord-Beveland  Vijfheerenlanden*
 Eemnes  Papendrecht*  West Betuwe*
 Goes  Pijnacker-Nootdorp*
 Woudenberg
 Heemstede*  Provincie Utrecht  Veere
 Hendrik Ido Ambacht*  Provincie Zeeland  Voorne aan Zee*

* Deze aandeelhouders hebben tevens cumulatief preferente aandelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Binnen zes maanden na het einde van een boekjaar organiseert Stedin Holding N.V. een algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Als de raad van commissarissen of de raad van bestuur dat nodig vindt, kunnen extra vergaderingen worden gehouden. De agenda van de AvA wordt vastgesteld door de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

Tijdens de jaarlijkse AvA wordt het jaarverslag besproken en de jaarrekening vastgesteld. De AvA is ook verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen.

Tussen de raad van bestuur, raad van commissarissen, de aandeelhouderscommissie (AHC) en de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van Stedin Groep zijn afspraken gemaakt over de onderlinge verhoudingen en de uitvoering van hun taken en bevoegdheden. Dit is vastgelegd in de statuten van Stedin Holding en het aandeelhoudersconvenant Stedin Groep. Daarnaast heeft de aandeelhouderscommissie (AHC) haar eigen aandeelhouderscommissiereglement. De aandeelhouderscommissie  bestaat uit twaalf leden die alle 64 aandeelhouders van Stedin vertegenwoordigen. De leden van de AHC zijn Rotterdam, Den Haag, de Staat der Nederlanden, Dordrecht, Delft, Lansingerland, Molenlanden, Achtkarspelen, Nissewaard, Uithoorn, de provincie Utrecht en de provincie Zeeland. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op de aandeelhouders onderling.

Bestuurlijke zaken

U kunt contact opnemen met Madelon Smit of Vincent Bouma, adviseurs van het team bestuurlijke zaken, via fm_bestuurlijkezaken@stedingroep.nl.

Adviseur bestuurlijke zaken Wigge van Bemmelen