Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie

Ruim 2,3 miljoen klanten rekenen op ons. Dag en nacht. Dat wij, als Stedin Groep, via onze netten zorgen dat zij het hele jaar door energie hebben. We zijn er trots op dat onze netten tot de meest betrouwbare netten van de wereld behoren. Want energie is onmisbaar geworden in de wereld waarin wij leven. Het is heel vanzelfsprekend dat er altijd energie is. We gebruiken energie voor alles, op elk moment, en we gebruiken er steeds meer van. Thuis, onderweg en op het werk.

Bekijk ons jaarverslag

Bekijk ons halfjaarbericht

Omdat we willen dat ook de komende generaties altijd energie hebben, gaan we samen over op schone energie. Uit bronnen die niet opraken en die de planeet niet uitputten of vervuilen. Dit vraagt om flinke aanpassingen van het energienet, of beter gezegd, ons energiesysteem. Nieuwe technieken helpen daarbij. Net als een goede samenwerking tussen alle mensen en organisaties die betrokken zijn bij onze energievoorziening. 

Als we samen, met veel energie, de mouwen opstropen, krijgen we het voor elkaar. Politiek, gemeenten, marktpartijen, klanten en wij. Want alleen dan is energie in onze leefwereld straks net zo vanzelfsprekend als vandaag. Daarom is onze missie: samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie.

Meer over onze visie en strategie

Voortgang energietransitie 2023

Nederland bevindt zich volop in de overgangsfase van een fossiel energiesysteem naar een systeem van schone, duurzame en decentraal opgewekte energie. De klimaatambities van 55% CO2 - reductie in 2030 en de daarmee gepaard gaande transitie stelt nieuwe eisen aan ons energiesysteem en vraagt een andere rol van ons als netbeheerder. De infographic 'Omvang opgave en voortgang energietransitie in Stedin gebied t/m 2030' brengt de opgave van de energietransitie in ons verzorgingsgebied in beeld en laat zien waar we staan in de realisatie van de ambitieuze doelstellingen. We laten hiermee zien hoeveel duurzame energie wij verwachten te moeten aansluiten op ons elektriciteitsnet, welke ontwikkelingen op het gebied van duurzamer wonen, werken en vervoer invloed hebben op de klantvraag en daarmee op onze investeringen richting 2030 én hoeveel we daarvan gerealiseerd hebben sinds 2022. 

Bekijk onze prestaties in de energietransitie

Bedrijfsprofiel

Stedin Groep bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen: netbeheerder Stedin, NetVerder en DNWG. Samen zorgen we ervoor dat al onze klanten kunnen beschikken over energie om te leven, werken en ondernemen.  We verduurzamen het energiesysteem en houden het onverminderd robuust en betaalbaar. Binnen Stedin Groep werken netbeheerder Stedin (actief in het grootste deel van Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland) en de experts van infrabedrijf DNWG samen om dit voor elkaar te krijgen.