Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie

Ruim 2,3 miljoen klanten rekenen op ons. Dag en nacht. Dat wij, als Stedin Groep, via onze netten zorgen dat zij het hele jaar door energie hebben. We zijn er trots op dat onze netten tot de meest betrouwbare netten van de wereld behoren. Want energie is onmisbaar geworden in de wereld waarin wij leven. Het is heel vanzelfsprekend dat er altijd energie is. We gebruiken energie voor alles, op elk moment, en we gebruiken er steeds meer van. Thuis, onderweg en op het werk.

Bekijk ons halfjaarbericht

Bekijk ons jaarverslag

Omdat we willen dat ook de komende generaties altijd energie hebben, gaan we samen over op schone energie. Uit bronnen die niet opraken en die de planeet niet uitputten of vervuilen. Dit vraagt om flinke aanpassingen van het energienet, of beter gezegd, ons energiesysteem. Nieuwe technieken helpen daarbij. Net als een goede samenwerking tussen alle mensen en organisaties die betrokken zijn bij onze energievoorziening. 

Als we samen, met veel energie, de mouwen opstropen, krijgen we het voor elkaar. Politiek, gemeenten, marktpartijen, klanten en wij. Want alleen dan is energie in onze leefwereld straks net zo vanzelfsprekend als vandaag. Daarom is onze missie: samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie.

Meer over onze visie en strategie

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen, moet Nederland de komende decennia haar CO2-uitstoot flink inperken. Dit vraagt om uitbreiding en verzwaring van het energienet. Praktisch betekent dit dat ons hele energiesysteem - dat is ontworpen voor fossiele brandstoffen -  op de schop gaat. Alleen al tot 2030 moet 1 op de 3 straten in Nederland open om ervoor te zorgen dat deze duurzame energie betrouwbaar getransporteerd wordt. En dat het energienet op het niveau blijft zoals we dat gewend zijn. Stedin verstevigt daarom aankomend jaar het elektriciteitsnet met meer dan 900 kilometer kabels. We sluiten bijna 10.000 laadpalen aan en ruim twee miljoen nieuwe zonnepanelen leveren de opgewekte energie terug aan het net. Ook zetten wij in op verdere verduurzaming van ons bedrijf. Meer weten? 

Bekijk onze prestaties in de energietransitie

Bedrijfsprofiel

Stedin Groep bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen: netbeheerder Stedin, NetVerder en DNWG. Samen zorgen we ervoor dat al onze klanten kunnen beschikken over energie om te leven, werken en ondernemen.  We verduurzamen het energiesysteem en houden het onverminderd robuust en betaalbaar. Binnen Stedin Groep werken netbeheerder Stedin (actief in het grootste deel van Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland) en de experts van infrabedrijf DNWG samen om dit voor elkaar te krijgen.