Privacy Statement

Stedin Groep vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website belangrijk. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Stedin Groep houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daaraan gelieerde wet- en regelgeving, zoals de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Klikgedrag

Op de website van Stedin Groep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Stedin Groep de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Stedin Groep haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Gebruik van cookies

De website van Stedin Groep maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website (goed) te laten functioneren. Daarnaast gebruiken wij cookies voor onderzoek en om de website te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.

Ontvangt u liever geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Bekijk de lijst van cookies die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website raadpleegt en hun functionaliteit.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te helpen analyseren. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met Google en anderen. Uw IP-adres wordt daarom geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links naar andere sites

Op de website van Stedin Groep zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Stedin draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze o.v.v. ‘privacy’ indienen via het online contactformulier of schriftelijk sturen naar:

Stedin Groep
Afdeling Correspondentie
Postbusnummer 49
3000 AA Rotterdam

Melden datalek

Stedin Groep houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. Dit doet u via privacy@stedin.net. Vermeld in uw e-mail uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Stedin heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Wilt u contact opnemen met deze functionaris, dan kunt u een bericht sturen naar:

Stedin Netbeheer B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbusnummer 49
3000 AA Rotterdam

Of naar privacy@stedin.net met in het onderwerp: Bericht voor FG

Wijzigingen

Stedin Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.