Visie en strategie

Onze visie

Energietransitie mogelijk maken door focus op (toekomstig) netbeheer met excellente dienstverlening aan klanten. Dat is onze visie. Deze visie betekent dat in de toekomst alle bedrijfsonderdelen gericht zijn op het versterken van de taken van (toekomstig) netbeheer. We kunnen de energietransitie versnellen door innovatief te zijn, leiderschap te tonen en onze dienstverlening goed, tijdig en efficiënt uit te voeren. Met korte doorlooptijden, maatwerk en goede communicatie met klanten.

We willen een transparante, onafhankelijke en vanzelfsprekende gesprekspartner zijn voor onze omgeving. En als ambassadeurs van de energietransitie willen we een aantrekkelijke werkgever zijn voor onze medewerkers en werken we in onze bedrijfsvoering aan het verder reduceren van onze eigen milieu-footprint in het gebruik van energie en grondstoffen.

Onze strategie

Onze missie en visie vragen om een heldere strategie. We richten ons op:

  • Beter netbeheer
  • Energietransitie mogelijk maken
  • Duurzame bedrijfsvoering

Daarnaast zijn we terughoudend in het uitvoeren van commerciële (niet-gereguleerde) activiteiten. Dit doen we alleen als de activiteit aantoonbaar waarde toevoegt voor efficiënt netbeheer, er in de markt een leemte bestaat én Stedin Groep uniek gepositioneerd is voor deze activiteit. Met andere woorden: we kijken kritisch naar wat we wel en niet doen.

In de praktijk