Visie en strategie

Onze visie

Door de energietransitie verduurzaamt de energieproductie in hoog tempo en neemt het elektriciteitsverbruik toe doordat we meer elektriciteit gebruiken voor het verwarmen van gebouwen, voor elektrisch rijden en voor elektrificatie in de industrie.

Al die nieuwe energie brengen wij via onze netten naar onze klanten. Iedereen in ons verzorgingsgebied toegang geven tot duurzame energie; dat is onze maatschappelijke opdracht.

We richten daarom al onze aandacht op het mogelijk maken van de energietransitie door onze netten sneller uit te bouwen, optimaal te benutten en goed te beheren.

Onze strategie

Iedereen toegang tot het net kunnen bieden betekent nog meer focus op onze kerntaken.
Daarvoor moeten we meer en sneller gaan bouwen. Dit betekent dat we nog veel meer kabels en leidingen aan gaan leggen die ervoor zorgen dat we alle klanten op het elektriciteitsnet kunnen aansluiten; zowel huidige als nieuwe afnemers én opwekkers.
Ook moeten we het net beter benutten. Vraag en aanbod bij elkaar brengen en de energievraag stimuleren op de momenten dat natuurlijke bronnen pieken. Op die manier halen we het uiterste uit ons elektriciteitsnet en zit het minder snel vol.
Natuurlijk blijven we de kwaliteit van ons energienet goed beheren. Een betrouwbare en veilige energievoorziening staat voorop.

Bouwen, benutten en beheren van het energienet hebben de komende vijf jaar alle aandacht. Alles wat we doen staat in dienst daarvan. Het is een enorme uitdaging, zeker vanuit de gedachte dat financiering, voldoende personeel en materiaal belangrijke randvoorwaarden én ook schaars zijn.

Brochure Strategie 2023-2027

In de praktijk