Visie en strategie

Onze visie

Energietransitie mogelijk maken door focus op (toekomstig) netbeheer met excellente dienstverlening aan klanten. Dat is onze visie.
Deze visie betekent dat in de toekomst alle bedrijfsonderdelen gericht zijn op het versterken van de taken van (toekomstig) netbeheer. We kunnen de energietransitie versnellen door innovatief te zijn, leiderschap te tonen en onze dienstverlening goed, tijdig en efficiënt uit te voeren. Met korte doorlooptijden, maatwerk en goede communicatie met klanten.

We willen een transparante, onafhankelijke en vanzelfsprekende gesprekspartner zijn voor onze omgeving. En als ambassadeurs van de energietransitie willen we een aantrekkelijke werkgever zijn voor onze medewerkers en werken we in onze bedrijfsvoering aan het verder reduceren van onze eigen milieu-footprint in het gebruik van energie en grondstoffen.
Mensen in gesprek

Onze strategie

Onze missie en visie vragen om een heldere strategie waarmee we de komende vijf jaar aan de slag gaan. We gaan ons richten op:

 • Beter netbeheer
 • Energietransitie mogelijk maken 
 • Duurzame bedrijfsvoering

Daarnaast zijn we terughoudend in het uitvoeren van commerciële (niet-gereguleerde) activiteiten. Dit doen we alleen als de activiteit aantoonbaar waarde toevoegt voor efficiënt netbeheer, er in de markt een leemte bestaat én Stedin Groep uniek gepositioneerd is voor deze activiteit. Met andere woorden: we kijken kritisch naar wat we wel en niet doen.

Lees meer over onze missie, visie, strategie en wat we nu al doen in onze brochure. 

Brochure Strategie Stedin Groep 2018 - 2022 >

 
Mensen op zonnepanelen

In de praktijk

 • Homepage website Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

  Stichting Zeeuwse Publieke Belangen 

  De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Zeeuwse provincie, de Zeeuwse gemeenten en Stedin Groep. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de stichting budget beschikbaar  voor duurzame innovaties. www.stichtingzeeuwsepubliekebelangen.nl 

 • Stedin-medewerker in het bedrijfsvoeringscentrum

  Slim data gebruiken

  We werken aan het slimmer en effectiever uitrollen van de slimme meter. Hierdoor kunnen we grote hoeveelheden data combineren en waardevolle inzichten genereren. Door data te koppelen, kunnen we werkzaamheden ook beter plannen. Zo besparen we kosten en zijn we klanten beter van dienst. 
 • Wagenpark van Stedin Netbeheer

  One Planet

  Stedin Groep heeft de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering hoog in het vaandel staan. Hiervoor hebben we een programma op basis van de One Planet gedachte met als doel de milieu-impact van onze bedrijfsvoering in kaart te brengen en maatregelen te nemen om de negatieve impact te reduceren.