Raad van bestuur

Reglement

De Raad van Bestuur heeft een reglement opgesteld met regels over de samenstelling, de taakverdeling en de werkwijze van de raad van bestuur. Ook de omgang met de raad van commissarissen, de algemene vergadering van aandeelhouders en de externe accountant is beschreven.

Het reglement is in overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code. Deze versie van het reglement is op 14 december 2017 goedgekeurd door de raad van commissarissen.

Reglement raad van bestuur 

drs. M.W.M. (Marc) van der Linden

Voorzitter/ CEO
Raad van bestuur Stedin Holding N.V.

Marc van der Linden (1972) is per 1 februari 2017 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Daarvoor was hij, sinds december 2012, lid van raad van bestuur van Eneco Holding N.V. Hij startte in 1997 bij Eneco en bekleedde diverse functies waaronder die van directeur van Eneco Energy Projects, directeur van Eneco Installatiebedrijven en directeur van Eneco Wind. Voor die tijd werkte Marc bij Van Gansewinkel Groep. Hij studeerde Economie aan de Universiteit van Tilburg.

Marc van der Linden

drs. J.A.M. (Judith) Koole

Lid / COO
Raad van bestuur Stedin Holding N.V.

Judith Koole (1969) is per 1 februari 2017 benoemd tot lid van de raad van bestuur. Daarvoor was zij Directeur Klant en Markt van Stedin Netbeheer B.V. Zij startte in 2012 bij Stedin en was onder meer werkzaam als Manager Programmaregie en manager van ReVisie (fusie Stedin / Joulz). Voor die tijd werkte zij bij Delta en bij SITA (SUEZ) in eindverantwoordelijke lijnfuncties. Zij studeerde Frans, aangevuld met bedrijfskunde, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Judith Koole

G. (Gerard) Vesseur RA

Lid/ CFO
Raad van bestuur Stedin Holding N.V.

Gerard Vesseur (1954) is per 1 februari 2017 benoemd tot lid van de raad van bestuur. Daarvoor was hij Financieel Directeur bij Stedin Netbeheer B.V.  Hij begon in 1998 bij de Eneco Groep en was eerst bij Eneco Directeur Finance, daarna Directeur Control & Risk en later Directeur Finance bij Joulz B.V. Voor die tijd werkte Gerard bij Global Knowledge en Arthur Andersen. Gerard is registeraccountant (NIvRA) en studeerde HEAO bedrijfseconomie.

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Oikocredit Nederland

Gerard Vesseur

ir. D.H.M.U. (David) Peters

Lid/ CTO
Raad van bestuur Stedin Holding N.V.

David is vanaf 1 januari 2018 Chief Transition Officer binnen de raad van bestuur. Sinds mei 2015 is hij directeur Strategie bij Stedin en verantwoordelijk voor strategie en innovatie binnen Stedin. Sinds de splitsing is David ook verantwoordelijk voor regulering en public affaires binnen Stedin. Voor die tijd werkte hij 8 jaar bij Boston Consulting Group (BCG) in binnen- en buitenland aan strategie- en organisatievraagstukken met name in de energiesector. In 2006 was hij lid van de Nationale Denktank. David heeft Technische Natuurkunde gestudeerd aan de TU Eindhoven en Toegepaste Ethiek aan de Universiteit van Leuven. 

 

David Peters