Raad van bestuur

Reglement

De Raad van Bestuur heeft een reglement opgesteld met regels over de samenstelling, de taakverdeling en de werkwijze van de raad van bestuur. Ook de omgang met de raad van commissarissen, de algemene vergadering van aandeelhouders en de externe accountant is beschreven.

Het reglement is in overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code. Deze versie van het reglement is op 14 december 2017 goedgekeurd door de raad van commissarissen.

Reglement raad van bestuur 

drs. M.W.M. (Marc) van der Linden

Voorzitter/ CEO
Raad van bestuur Stedin Holding N.V.

Marc van der Linden (1972) is per 1 februari 2017 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Daarvoor was hij, sinds december 2012, lid van raad van bestuur van Eneco Holding N.V. Hij startte in 1997 bij Eneco en bekleedde diverse functies waaronder die van directeur van Eneco Energy Projects, directeur van Eneco Installatiebedrijven en directeur van Eneco Wind. Voor die tijd werkte Marc bij Van Gansewinkel Groep. Hij studeerde Economie aan de Universiteit van Tilburg.

Nevenfunctie: Voorzitter Netbeheer Nederland, Lid Cyber
Security Raad Nederland, Lid Economic Board Zuid-Holland,
Lid Raad van Advies Technisch College Rotterdam.

Marc van der Linden

drs. J.A.M. (Judith) Koole

Lid / COO
Raad van bestuur Stedin Holding N.V.

Judith Koole (1969) is per 1 februari 2017 benoemd tot lid van de raad van bestuur. Daarvoor was zij Directeur Klant en Markt van Stedin Netbeheer B.V. Zij startte in 2012 bij Stedin en was onder meer Manager Programmaregie en manager van ReVisie (integratie Stedin / Joulz). Voor die tijd werkte zij bij Delta en bij SITA (SUEZ) in eindverantwoordelijke lijnfuncties. Judith studeerde zowel Frans als Bedrijfskunde, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Judith Koole

drs. D. (Danny) Benima RC

Lid/ CFO
Raad van bestuur Stedin Holding N.V.

Danny Benima (1978) is per 1 januari 2019 benoemd tot nieuwe CFO en lid van de raad van bestuur. Tot die tijd werkte hij bij Arcadis als CFO van Zuid-Europa.
De afgelopen jaren vervulde Danny diverse financiële posities bij
Arcadis en Stork. Danny studeerde International management (HES Amsterdam) en Bedrijfskunde met Financieel Management als afstudeerrichting (Nyenrode).
Danny is Registercontroller (Universiteit van Tilburg).

 

 

Gerard Vesseur

ir. D.H.M.U. (David) Peters

Lid/ CTO
Raad van bestuur Stedin Holding N.V.

David is vanaf 1 januari 2018 Chief Transition Officer binnen de raad van bestuur. Sinds mei 2015 was hij directeur Strategie bij Stedin en verantwoordelijk voor strategie en innovatie. Tot mei 2015 werkte hij bij Boston Consulting Group in binnen- en buitenland aan strategie- en organisatievraagstukken, met name in de energiesector.
In 2006 was hij lid van de Nationale Denktank. Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven en Toegepaste Ethiek aan de Universiteit van Leuven.

Nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Zeeuwse Publieke
Belangen (vanaf 15-11-2018), Voorzitter RvT USEF, Lid
algemeen bestuur Elaad, Lid board EDSO.

David Peters