Raad van commissarissen

Reglementen

De profielschets van de raad van commissarissen is opgenomen als bijlage 2 in het onderstaande reglement raad van commissarissen. 

Auditcommissie

De auditcommissie ziet toe op belangrijke financiële zaken. Deze commissie, met als leden mevrouw Krist en de heren Eysink (voorzitter) en Van Well, vergadert hierover ieder kwartaal en heeft minimaal tweemaal per jaar overleg met de externe accountant. De jaarrekening wordt door de RvC ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie

De remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie bestaat uit mevrouw Buis en de heer Van Well (voorzitter). De commissie adviseert over de beloning van de leden van de RvB en verzorgt de selectie en benoeming van de leden van de RvB.

drs. D.G. (Doede) Vierstra RC

Doede Vierstra (1958) is momenteel actief als bestuurder namens de Ondernemingskamer van het Hof in Amsterdam. Zijn ruime ervaring met publieke stakeholders, waaronder publieke aandeelhouders, is onder andere opgedaan bij zijn werkzaamheden als CFO van Nuon. Vierstra is momenteel voorzitter van de Investeringscommissie van FSEF, het Fries Schone Energie Fonds, en hij was in het verleden voorzitter van de WENB (de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven). Hierdoor is hij bekend met de uitdagingen die de energietransitie voor Stedin Groep met zich meebrengt. Tevens is hij lid van het bestuur van de Stichting Nyenrode.

drs. A.J. (Annie) Krist

Annie Krist (1960) begon haar carrière bij N.V. Nederlandse Gasunie in 1987 bij de marketingafdeling. Vervolgens heeft zij diverse functies binnen de salesafdeling vervuld en heeft zij leiding gegeven aan diverse accountmanagementteams. Eind jaren ’90 was Annie lid van het Gasunie-team dat verantwoordelijk was voor de commerciële, technische en IT-aanpassingen die het gevolg waren van de liberalisering van de gasmarkt. In 2005 trad zij toe tot het managementteam van GTS. Van 2008 tot 2011 was zij Directeur Strategie en Deelnemingen.  Op 1 juli 2011 is Annie Krist benoemd als Algemeen Directeur van Gasunie Transport Services. Van 1 mei 2016 tot 1 april 2017 was zij lid van de Executive Board en CEO van Gasunie Transport Services. Per 1 april 2017 is Annie Krist benoemd tot nieuwe CEO van GasTerra.

ing. D.(Dick) van Well

Dick van Well (1948) was van 2012 tot 2017 lid van de raad van commissarissen van Stedin Netbeheer B.V. Van 1998 tot oktober 2010 was hij voorzitter van de raad van bestuur van bouwbedrijf Dura Vermeer, waar hij sinds 1973 werkzaam was en diverse functies heeft vervuld. Van Well is onder meer lid van de raad van commissarissen van Dura Vermeer Groep N.V. en van APG Groep N.V. Tevens is de heer van Well bestuurder van de Stichting Continuïteit Feyenoord.

T.W. (Theo) Eysink RA

Theo Eysink (1966) begon zijn carrière bij Arthur Andersen en werkte vervolgens tussen 1996 en 2006 bij KLM Catering, Spui groep en Electrabel in financiële functies. Van 2006 tot 2010 was hij VP Finance bij Bombardier Transportation holding. In 2010 werd hij CFO van Stork Technical Services. Sinds 2012 is hij EVP Corporate Control bij KPN. Hij is een gedegen financiële leider met ervaring in diverse sectoren. Voorts heeft hij, met name in zijn laatste jaren bij KPN, ook veel te maken gehad met nieuwe business modellen. Hij heeft toezichthoudende ervaring in de (semi-) publieke sector, o.a. bij een woningstichting.

Mr. drs. H.L. (Hanne) Buis

Hanne Buis (1976) stapte na twee afgeronde studies aan de Erasmus Universiteit, Beleid en Management in de Gezondheidszorg en Rechten, aan boord van een zeilboot. Met haar team streed zij tussen 2002 en 2004 om voor Nederland uit te mogen komen in de Yngling-klasse tijdens de Olympische Spelen in Athene. In 2004 startte Buis bij de nationale luchthaven Schiphol waar ze in verschillende functies tot 2017 zou werken. Zo was zij Manager Airside Authority, senior Manager Airside Operations en Directeur Aviation Marketing. In 2017 werd Hanne Buis benoemd tot algemeen directeur van Lelystad Airport. Tevens is zij lid van de Raad van Toezicht Nederlandse Bachvereniging.