Raad van commissarissen

Reglementen

De profielschets van de raad van commissarissen is opgenomen als bijlage 2 in het onderstaande reglement raad van commissarissen. 

Auditcommissie

De auditcommissie ziet toe op belangrijke financiële zaken. Deze commissie, met als leden de heer Eysink (voorzitter), mevrouw Krist en de heer Groothedde, vergadert hierover ieder kwartaal en heeft minimaal tweemaal per jaar overleg met de externe accountant. De jaarrekening wordt door de RvC ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De selectie- remuneratie- en benoemingscommissie

De selectie- remuneratie- en benoemingscommissie bestaat uit mevrouw Buis (voorzitter), de heer Vierstra en de heer Groothedde. De commissie adviseert over de beloning van de leden van de RvB en verzorgt de selectie en benoeming van de leden van de RvB.

drs. D.G. (Doede) Vierstra RC

Doede Vierstra (1958) is momenteel actief als bestuurder namens de Ondernemingskamer van het Hof in Amsterdam. Zijn ruime ervaring met publieke stakeholders, waaronder publieke aandeelhouders, is onder andere opgedaan bij zijn werkzaamheden als CFO van Nuon. Vierstra is momenteel Voorzitter Raad van Toezicht KNGF Geleidenhonden en lid Raad van Toezicht Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij was in het verleden voorzitter van de WENB (de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven). Hierdoor is hij bekend met de uitdagingen die de energietransitie voor Stedin Groep met zich meebrengt. Tevens is hij lid van het bestuur van de Stichting Nyenrode en lid van de raad van commissarissen bij PGGM.


drs. A.J. (Annie) Krist

Annie Krist (1960) begon haar carrière bij N.V. Nederlandse Gasunie in 1987 bij de marketingafdeling. Vervolgens heeft zij diverse functies binnen de salesafdeling vervuld en heeft zij leiding gegeven aan diverse accountmanagementteams. Eind jaren ’90 was Annie lid van het Gasunie-team dat verantwoordelijk was voor de commerciële, technische en IT-aanpassingen die het gevolg waren van de liberalisering van de gasmarkt. In 2005 trad zij toe tot het managementteam van GTS. Van 2008 tot 2011 was zij Directeur Strategie en Deelnemingen. Op 1 juli 2011 is Annie Krist benoemd als Algemeen Directeur van Gasunie Transport Services. Van 1 mei 2016 tot 1 april 2017 was zij lid van de Executive Board en CEO van Gasunie Transport Services. Per 1 april 2017 is Annie Krist benoemd tot nieuwe CEO van GasTerra. Tevens is zij bestuurslid Vereniging Energie Nederland, Associate Member van de International Gas Union, bestuurslid Stichting Fondsbeheer Culturele Relatie-Evenementen Gasunie/GasTerra van het Groninger Museum, lid Advisory Board Clingendael International Energy Programme, bestuurslid Stichting ter Bevordering van de Ruimtelijke Wetenschappen, Member Governing Board en Executive Committee bij Eurogas en voorzitter RvT Stichting Kinderopvang Stad Groningen.


T.W. (Theo) Eysink RA

Theo Eysink (1966) begon zijn carrière bij Arthur Andersen en werkte vervolgens tussen 1996 en 2006 bij KLM Catering, Spui groep en Electrabel in financiële functies. Van 2006 tot 2010 was hij VP Finance bij Bombardier Transportation holding. In 2010 werd hij CFO van Stork Technical Services. Eysink is nu CFO divisie Zakelijke Markt bij KPN. Hij is een gedegen financiële leider met ervaring in diverse sectoren. Voorts heeft hij, met name in zijn laatste jaren bij KPN, ook veel te maken gehad met nieuwe business modellen. Hij heeft toezichthoudende ervaring in de (semi-) publieke sector, o.a. bij een woningstichting. Tevens is hij lid van de raad van commissarissen bij Vesteda Investment Management B.V.


Mr. drs. H.L. (Hanne) Buis

Hanne Buis was COO en lid van de raad van bestuur van Schiphol Group en daarvoor algemeen directeur van Lelystad Airport, onderdeel van Royal Schiphol Group. Voordat ze naar Lelystad Airport ging, bekleedde ze verschillende functies bij luchthaven Schiphol. Daar beheerste ze complexe operationele processen. Tevens is zij lid van de Raad van Toezicht Nederlandse Bachvereniging en lid van het Bestuur Hoogeschoolraad Erasmus Universiteit.


Ir. A.P.G. (Arco) Groothedde 

Arco Groothedde (1964) is momenteel bestuurder bij woningcoöperatie Eigen Haard en commissaris bij DSW. Eerder was hij CEO bij Translink Systems en werkzaam bij Kadaster en RDW. Bij Translink werkte hij onder meer aan de introductie van de OV-chip. Groothedde’s ruime ervaring als bestuurder in o.a. de digitale transformatie bij het Kadaster en Translink komen goed van pas bij Stedin Groep, aangezien digitalisering een belangrijk onderwerp is in de energietransitie. Hij wil zich graag inzetten voor klantgerichte dienstverlening met maatschappelijke relevantie.

Arco Groothedde