Duurzame ontwikkelingsdoelen

Werken aan duurzame ontwikkelingsdoelen

Bij Stedin Groep werken we met de One Planet strategie om onze grootste impactgebieden inzichtelijk te maken. We willen onze impact op die gebieden actief verminderen en waar nodig compenseren. Daarnaast dragen we bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de 'sustainable development goals'. Deze doelen zijn door de VN vastgesteld om landen en organisaties wereldwijd aan te zetten tot actie om voor 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. 

We hebben bij Stedin Groep met onze bedrijfsvoering, diensten, producten en inkoop een brede invloedssfeer. Een groot gedeelte van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN zijn daarmee in meer of mindere mate relevant voor ons. We kiezen er echter voor om ons te richten op de doelen waarop wij de meeste impact en invloed hebben. We beschrijven hieronder hoe we ons inzetten voor het bereiken van doel 7, 8, 9, 11, 12 en 13.