Duurzame ontwikkelingsdoelen 

Werken aan duurzame ontwikkelingsdoelen

Stedin Groep werkt met de One Planet strategie om de grootste impactgebieden inzichtelijk te maken en om onze impact op die gebieden actief te verminderen, en waar nodig te compenseren. Daarnaast dragen we bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de 'sustainable development goals'. Deze doelen zijn door de VN vastgesteld om landen en organisaties wereldwijd te helpen om voor 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. 

Vijf duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN waaraan Stedin Groep bijdraagt

Stedin Groep heeft via de bedrijfsvoering, diensten, producten en inkoop een brede invloedssfeer. Een groot gedeelte van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN zijn daarmee in meer of mindere mate relevant. We hebben er echter voor gekozen om ons te richten op de doelen waarop wij de meeste impact hebben. De doelen zijn uiteindelijk namelijk bedoeld om organisaties en landen aan te zetten tot actie. Stedin Groep richt zich vanuit haar duurzaamheidsstratiegie ook hier op de gebieden waar de meeste invloed en impact uitgeoefend kan worden. We beschrijven hieronder hoe we ons inzetten voor het bereiken van doel 7, 9, 11, 12 en 13. 

Toelichting op duurzame ontwikkelingsdoelen VN