Persbericht

Aandeelhouders PZEM verkopen DELTA Netwerkgroep aan Stedin Groep

De aandeelhouders van de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij N.V. (‘PZEM’) zijn akkoord gegaan met de verkoop van de Zeeuwse Netwerkholding N.V., inclusief alle dochtervennootschappen en deelnemingen waaronder De Netwerkgroep Infra B.V. (voorheen DELTA Infra B.V.) en de netbeheerder Enduris B.V., samen DELTA Netwerkgroep (DNWG) aan Stedin Groep. Dat is besloten tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 12 juni 2017. De verkoop vindt plaats door een overdracht van de aandelen. 

De prijs die Stedin Groep voor 100% van de aandelen betaalt bedraagt circa € 450 miljoen. Dit bedrag is na aftrek van schulden en overige aanpassingen van ongeveer € 160 miljoen.

De voorgenomen verkoop werd 31 maart 2017 bekendgemaakt. Voordat de aandelenoverdracht kon plaatsvinden, moest nog goedkeuring verkregen worden van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de centrale ondernemingsraad van PZEM en de aandeelhouders van PZEM. Nu alle drie hun goedkeuring hebben gegeven, kan Stedin Groep de aandelen overgedragen krijgen. 

Zeeland

Gerard Uytdewilligen, CEO van PZEM, is positief: “Met Stedin Groep krijgt DNWG een nieuwe eigenaar die veel kennis en ervaring meebrengt. Samen kunnen zij de toekomst tegemoet en daarmee de hoge kwaliteit van de netwerken in Zeeland ook in de toekomst garanderen. Dat is goed nieuws voor de Zeeuwse klanten en voor de medewerkers.”

Daarnaast worden de Zeeuwse publieke belangen, waaronder werkgelegenheid en innovatie op het gebied van energietransitie, geborgd door het oprichten van een stichting. In deze stichting hebben vertegenwoordigers van de aandeelhouders van PZEM en vertegenwoordigers van Stedin Groep zitting. 

Marc van der Linden, CEO van Stedin Groep: “Samen staan we sterker. De kennis en kunde van DNWG op het gebied van bijvoorbeeld het combineren van verschillende werkzaamheden (water en energie) en de schaalgrootte van Stedin Groep gaan voordelen brengen. DNWG en Stedin Groep zijn beide sterk verankerd in de lokale samenleving. De plaats waar de energietransitie zich grotendeels voltrekt. Door onze krachten te bundelen kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn en tegelijkertijd aan onze ambitie werken: duurzame energie voor iedereen.” 
 

Verkoop

De verkoop van DNWG vindt plaats in het kader van de eerder aangekondigde herstructurering van PZEM (voorheen genaamd DELTA). De ontwikkelingen binnen de energiemarkt en de verplichte splitsing maakten het noodzakelijk om DNWG te verkopen. Volgens de Splitsingswet (Wet Onafhankelijk Netbeheer) moeten het productie- en leveringsbedrijf gescheiden zijn van de gereguleerde netwerkactiviteiten per 1 juli 2017. Toen in december 2016 bleek dat het niet mogelijk was DNWG in Zeeuwse handen te houden is het externe verkoopproces gestart. Met de goedkeuring van de aandeelhouders is nu het volledige goedkeuringstraject doorlopen. Vanaf 13 juni 2017 zal DNWG als een volle dochter functioneren onder Stedin Groep. 

Over Stedin Groep 

Duurzame energie voor iedereen. Daar werken zo’n 3900 medewerkers van Stedin Groep iedere dag aan. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Als Stedin Groep verduurzamen wij het energiesysteem en houden het onverminderd robuust en betaalbaar. In Stedin Groep werken de regionale netbeheerder Stedin (Zuid-Holland en Utrecht) en de experts van infrabedrijf Joulz om dit voor elkaar te krijgen.

Over PZEM

PZEM richt zich op productie, handel en levering van energieproducten en -diensten op de zakelijke markt. Wij nemen actief deel aan de transitie naar een CO2 neutrale energievoorziening. PZEM verhoogt de leveringszekerheid met onze flexibele back-up capaciteit, wanneer wind en zon het even laten afweten.