Aandeelhouders Stedin akkoord met de toetreding van het Rijk

De aandeelhouders van Stedin Groep zijn op de algemene aandeelhoudersvergadering van 8 december unaniem akkoord gegaan met de toetreding van het Rijk als aandeelhouder van het netwerkbedrijf. Met dit besluit versterkt het Rijk het eigen vermogen van Stedin met € 500 miljoen en wordt daarmee voor 11,9% aandeelhouder. Stedin heeft het extra vermogen nodig om te blijven investeren in de uitbreidingen en verzwaring van het elektriciteitsnet.

Nu het Rijk instapt als aandeelhouder is er een belangrijke stap gezet in de balansversterking van Stedin. Een proces dat startte in 2019 toen Stedin uit doorrekeningen concludeerde dat er meer vermogen nodig was om te kunnen blijven investeren. Bestaande aandeelhouders droegen in de afgelopen jaren reeds € 451 miljoen bij en daar komt nu een extra kapitaalinjectie van het Rijk bij. Omdat het Rijk aandeelhouder wordt, geeft dit ook een impuls aan de credit rating. Gecombineerd resulteert dit in circa € 1,7 miljard aan extra financieringsruimte.

In gesprek met provincies

Naast versterking van het eigen vermogen is een van Stedin’s doelen een betere afspiegeling van haar aandeelhouders in het verzorgingsgebied. Nu zijn dat 42 gemeenten. Stedin blijft daarom in gesprek met onder andere de provincies Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland en niet-aandeelhoudende gemeenten over mogelijke toetreding als aandeelhouder. Stedin verwacht in het eerste kwartaal van 2024 zicht te hebben op de resultaten van de gesprekken.

Elektriciteitsvraag verdubbelt

Stedin werkt aan het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnet, omdat de vraag naar elektriciteit tot 2030 meer dan verdubbelt of zelfs verdrievoudigt. Om woningen en bedrijven aan te sluiten en te zorgen dat zij kunnen overschakelen van fossiele brandstoffen op duurzame elektriciteit, maar ook het realiseren van meer laadpalen en zon- en windparken, investeert Stedin fors in de uitbreiding van het elektriciteitsnet: minimaal € 8 miljard tot 2030. Om dit te kunnen doen heeft Stedin meer eigen vermogen nodig om onder andere voldoende te kunnen blijven lenen.