Persbericht

CEO Marc van der Linden vertrekt bij Stedin Groep

Marc van der Linden verlaat per 1 juli 2021 Stedin, dat heeft de raad van commissarissen van Stedin Groep laten weten. De termijn van Marc van der Linden loopt per 1 februari 2021 af. Van der Linden heeft laten weten nog een half jaar langer te blijven om de raad van commissarissen voldoende tijd te geven naar een opvolger te zoeken. 

“Sinds februari 2017 hebben we hard gewerkt aan een zelfstandige en onafhankelijke netwerkgroep,” aldus Marc van der Linden. “Na de splitsing met Eneco heb ik kunnen bijdragen aan het bouwen van een zelfstandig Stedin. We hebben focus aangebracht in onze maatschappelijke taak en de dienstverlening. Er staat nu een bedrijf met een duidelijke ambitie en strategie. De eerste planfase van de energietransitie is met het klimaatakkoord en de doorvertaling daarvan in de regionale energiestrategieën (RESSEN) bijna afgerond. Stedin belandt daarmee in de volgende fase met meer accenten op de uitvoering van de energietransitie. Ik denk dat daar een nieuwe leider bij past.” 

Doede Vierstra, voorzitter van de raad van commissarissen: “We betreuren het dat Marc Stedin verlaat maar respecteren uiteraard zijn keuze. De raad van commissarissen waardeert het dat Marc aanblijft tot 1 juli 2021, zodat we de tijd hebben een nieuwe opvolger te zoeken en Stedin een stevige leider heeft in deze coronatijd. We zijn Marc zeer dankbaar hoe hij Stedin verzelfstandigd heeft na de splitsing met Eneco en de strategie voor de komende jaren verder heeft uitgestippeld. Onder zijn leiding heeft Stedin veel stappen gezet.” Het proces voor het zoeken van een opvolger is inmiddels gestart.

Na de splitsing van Stedin met energiebedrijf Eneco is Marc van der Linden in februari 2017 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. De afgelopen 4 jaar heeft hij focus aangebracht. Zo werden CityTec, Joulz Energy Solutions en Joulz infra en meetdiensten verkocht en werd het netwerkbedrijf in Zeeland (DNWG) aangekocht. 

Voordat Marc van der Linden CEO bij Stedin werd, was hij lid van de raad van bestuur van Eneco Holding. Naast CEO bij Stedin is Marc van der Linden ook voorzitter van Netbeheer Nederland, lid van de Cyber Security Raad en lid van de Economic Board Zuid-Holland. Wat hij na zijn vertrekt bij Stedin gaat doen, is nog niet duidelijk. Marc van der Linden: “Ik heb al langer een wens om een lange reis te maken met mijn gezin. Nu de kinderen nog klein zijn kunnen we daar hopelijk invulling aan geven.”  

Terug naar het nieuwsoverzicht