Dockwize en Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) vragen innovatieve ondernemers, onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen, gemeenten en adviesbureaus om met nieuwe oplossingen te komen om ons elektriciteitsnet optimaal te gebruiken. En dat is hard nodig, want de snelgroeiende vraag en het snelgroeiende aanbod van energie zijn nu niet goed op elkaar afgestemd. In de challenge met als naam ‘Boost the grid’ dagen zij partijen uit om netcongestie te voorkomen. 

Het huidige elektriciteitsnetwerk kan zowel de vraag als het aanbod niet aan. Dat vraagt om een nieuw, groter net. Daar wordt hard aan gewerkt, maar is van veel factoren afhankelijk en er gaat tijd overheen voordat bijvoorbeeld een nieuw elektriciteitsstation is gebouwd. Dat alleen al veroorzaakt het congestie-probleem wat we nu hebben. Het is daarom belangrijk dat we het huidige net beter te leren benutten, omdat we anders het gevaar lopen dat we het net te zwaar gaan uitvoeren en het daardoor te duur wordt. Projectplannen en ideeën voor projectplannen zijn welkom tijdens de ‘Boost the grid’ challenge. 

Van projectplan naar investering

Potentiële projectplannen hebben geld en mogelijkheden nodig om gerealiseerd te kunnen worden. Omdat veel ondernemers de weg naar financiering niet weten te vinden helpen Dockwize en SZPB partijen op weg in een op-en uitwerkprogramma. Hierin krijgen partijen handvatten aangereikt om mogelijke oplossingen voor congestie preventie zodanig te ontwikkelen dat de kans op toekenning van financiering door SZPB verhoogd wordt.

Potentiële oplossingen

De gewenste en noodzakelijke versnelling en verandering in energietransitie komt alleen tot stand door netcongestie tegen te gaan. Nieuwe innovatieve oplossingen zijn nodig om een impuls te geven aan de verdere groei van hernieuwbare energie-opwekking en duurzaam verbruik. Oplossingen liggen bijvoorbeeld in het verlagen van de piekvraag van energie op bepaalde plekken en tijden, in de toepassing van hybride systemen, het netwerk slimmer en eenvoudiger aanleggen of het anders aanleggen van zonneparken. 

Interesse? Meer info over de challenge en een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan via: www.dockwize.nl/boost-the-grid