Persbericht

David Peters herbenoemd als chief transition officer Stedin Groep

Rotterdam, 23 november 2021 - De raad van commissarissen (RvC) heeft David Peters per 1 januari 2022 voor de komende vier jaar herbenoemd als Chief Transition Officer in de raad van bestuur van Stedin Groep. Dat heeft de RvC van Stedin Groep bekendgemaakt. 

David Peters was de eerste Chief Transition Officer in Nederland en heeft sinds 2017 op bestuurlijk niveau invulling gegeven aan de veranderingen die binnen de netbeheerder van Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland plaatsvinden als gevolg van de energietransitie. De afgelopen vier jaar heeft David zich ingezet om digitalisering te versnellen, de langetermijninvesteringsportfolio te optimaliseren en de samenwerking en interactie met de buitenwereld zoals gemeenten en grote klanten te bevorderen. Stuk voor stuk belangrijke randvoorwaarden voor de netbeheerder in de energietransitie en het realiseren van de klimaatambities.

Doede Vierstra (voorzitter RvC):  “David werkt aan de wendbaarheid van Stedin die nodig is voor de grote veranderingen in de energiewereld en de uitdagingen die daarbij spelen voor de netbeheerder. Door zijn kennis en kunde in de energiewereld en zijn ervaring binnen Stedin Groep, hecht de raad van commissarissen zeer veel waarde aan zijn rol binnen de RvB.”  

David Peters: “Om de energietransitie waar te maken is goede energie-infrastructuur essentieel en ondanks dat er grote stappen zijn gezet, is er de komende jaren nog veel te doen. Het energienet moet verder uitgebreid, gedigitaliseerd en geoptimaliseerd worden. Samen met gemeentes en hun omgeving moeten de afspraken uit het klimaatakkoord vorm krijgen in de regio’s en uitgevoerd worden. En vooral door innovaties moet er flexibiliteit in het energienet gecreëerd worden zodat we meer duurzaam opgewekte energie kunnen transporteren. Ik kijk ernaar uit om het duurzame energiesysteem van de toekomst mede vorm te geven.”