Persbericht

Delta Netwerk Groep verder als onderdeel van Stedin Groep

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij N.V (“PZEM”) heeft overeenstemming bereikt met Stedin Holding N.V. (“Stedin”) over de voorgenomen verkoop van Zeeuwse Netwerkholding N.V., inclusief alle dochtervennootschappen en deelnemingen waaronder De Netwerkgroep Infra B.V. (voorheen Delta Infra B.V.) en de netbeheerder Enduris B.V., samen de DELTA NETWERK GROEP (“DNWG”). 

De verkoop vindt plaats onder voorwaarde van goedkeuring door de aandeelhouders van PZEM, de Autoriteit Consument & Markt en een positief advies van de centrale ondernemingsraad van PZEM. De prijs die Stedin voor 100% van de aandelen betaalt bedraagt ca. € 450 miljoen. Dit bedrag is na aftrek van schulden en overige aanpassingen van ongeveer € 160 miljoen.

Zeeland

Gerard Uytdewilligen, CEO van PZEM, is positief: “Met Stedin krijgt DNWG een nieuwe eigenaar die veel ervaring, kennis en expertise meebrengt. Samen kunnen zij de toekomst tegemoet en daarmee de hoge kwaliteit van de netwerken in Zeeland ook in de toekomst garanderen. Dat is goed nieuws voor de Zeeuwse klanten en voor de medewerkers. 

Daarnaast zullen de Zeeuwse publieke belangen, waaronder werkgelegenheid en innovatie op het gebied van energietransitie, die uitvoering geeft aan het Zeeuwse Energieakkoord, worden geborgd door het oprichten van een Stichting. In deze stichting zullen vertegenwoordigers van de aandeelhouders van PZEM en vertegenwoordigers van Stedin zitting nemen. 

Marc van der Linden, CEO van Stedin Groep: “Zowel Stedin Groep als DNWG staan voor een betrouwbare, betaalbare en veilige gas- en elektriciteitsvoorziening. Nu en in de toekomst. Samen met onze medewerkers kunnen we die toekomst nu nog beter aan. DNWG en Stedin zijn beide sterk verankerd in de samenleving. De plek waar de energietransitie zich grotendeels voltrekt. Door onze krachten te bundelen kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn en tegelijkertijd aan onze ambitie werken: duurzame energie voor iedereen.” 

Totaaloplossing

De verkoop van DNWG vindt plaats in het kader van de eerder aangekondigde herstructurering van PZEM (voorheen genaamd DELTA). De ontwikkelingen binnen de energiemarkt en de verplichte splitsing maakten het noodzakelijk om DNWG te verkopen. Volgens de Splitsingswet (Wet Onafhankelijk Netbeheer) moeten het productie- en leveringsbedrijf gescheiden zijn van de gereguleerde netwerkactiviteiten per 1 juli 2017. Toen in december bleek dat het niet mogelijk was DNWG in Zeeuwse handen te houden is het externe verkoopproces gestart. Na afronding van de verkoop van DNWG zullen de gereguleerde netwerkactiviteiten van PZEM beperkt zijn tot het 50%-belang in waterbedrijf Evides.

De verkoop van DNWG wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens de aandeelhoudersvergadering van PZEM op 12 juni 2017. Morgan Stanley & Co International Plc treedt op als financieel adviseur van PZEM. NautaDutilh treedt op als juridisch adviseur van PZEM. ABN AMRO Bank N.V. treedt op als financieel adviseur van Stedin. Stek Advocaten treedt op als juridisch adviseur van Stedin.

Over Stedin Groep 

Duurzame energie voor iedereen. Daar werken zo’n 3900 medewerkers van Stedin Groep iedere dag aan. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Als Stedin Groep verduurzamen wij het energiesysteem en houden het onverminderd robuust en betaalbaar. In Stedin Groep werken de regionale netbeheerder Stedin (Zuid-Holland en Utrecht) en de experts van infrabedrijven Joulz en CityTec om dit voor elkaar te krijgen.

Over PZEM

PZEM richt zich op productie, handel en levering van energieproducten en -diensten op de zakelijke markt. Wij nemen actief deel aan de transitie naar een CO2 neutrale energievoorziening. PZEM verhoogt de leveringszekerheid met onze flexibele back-up capaciteit, wanneer wind en zon het even laten afweten. Onderdeel van PZEM is tot 1 juli DNWG. De Zeeuwse DELTA Netwerkgroep biedt volledige dienstverlening op het gebied van technische infrastructuur (elektriciteit, gas, water en data) en meettechniek.