Persbericht

Doede Vierstra benoemd tot lid Raad van Commissarissen Stedin Groep

Rotterdam 20 september 2019 – De heer drs. D.G. (Doede) Vierstra RC is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Stedin Groep. Zijn benoeming werd goedgekeurd tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders die plaatsvond op 20 september. 
 
De heer Vierstra is voor een periode van vier jaren benoemd. Deze termijn past bij de bestuurlijke continuïteit en het huidige rooster van aftreden van de voorzitter van de RvC, de heer Trienekens, per 1 februari 2020. Vierstra is beoogd opvolger van Trienekens, die sinds 1 februari 2017 de rol van voorzitter bekleedt.
 
Vierstra (1958) is momenteel actief als bestuurder namens de Ondernemingskamer van het Hof in Amsterdam. Zijn ruime ervaring met publieke stakeholders, waaronder publieke aandeelhouders, is onder andere opgedaan bij zijn werkzaamheden als CFO van Nuon. Vierstra is momenteel voorzitter van de Investeringscommissie van FSFE, het Fries Schone Energie Fonds, en hij was in het verleden voorzitter van de WENB (de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven). Hierdoor is hij bekend met de uitdagingen die de energietransitie voor Stedin Groep met zich meebrengt. 
 
Vierstra heeft een ruime en gevarieerde ervaring als bestuurder, waaruit zijn maatschappelijke betrokkenheid blijkt. Zo is hij is onder andere lid van de Raad van Toezicht van het Leids Universitair Medisch Centrum en interim-voorzitter van Coöperatie SURF U.A., een samenwerkingsorganisatie op het gebied van ICT-voorzieningen en ICT-vernieuwing van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Tevens is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van KNGF Geleidehonden. 

Startdatum 

Vierstra start per 20 september 2019 in zijn nieuwe rol bij Stedin Groep. Deze benoeming maakt dat er gelegenheid is voor Vierstra om zich in te werken en voor te bereiden op de rol van voorzitter per 1 februari 2020. Door de toetreding van Vierstra bestaat de RvC tijdelijk uit 6 personen. Naast Vierstra zijn dat: de heer drs. P.E.G. (Pieter) Trienekens, mevrouw drs. A.J. (Annie) Krist, de heer ing. D.(Dick) van Well, de heer T.W. (Theo) Eysink RA en mevrouw mr. drs. H.L. (Hanne) Buis. 
 
Terug naar het nieuwsoverzicht