Persbericht

Enexis Holding en Stedin Groep bereiken onderhandelingsresultaat voor Weert

Stedin Groep, moederbedrijf van netbeheerder Stedin, en Enexis Holding, moederbedrijf van Enexis Netbeheer, hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de verkoop van de gas- en elektriciteitsnetten in Weert. Het voornemen is dat Enexis Holding 22.000 elektriciteits- en 20.000 gasaansluitingen uiterlijk 1 januari 2018 overneemt van netbeheerder Stedin. De 33 medewerkers die nu bij Stedin werken in Weert, zullen per de overnamedatum werkzaam zijn voor Enexis Netbeheer. 

Sinds het begin van deze eeuw beheert en onderhoudt Stedin de energienetten in de Limburgse gemeente Weert, terwijl de rest van de provincie Limburg inmiddels wordt beheerd door Enexis Netbeheer. Het voornemen om de energienetten over te nemen past binnen het beleid van het Ministerie van Economische Zaken om het werkterrein van de netbeheerders langs provinciale grenzen te organiseren (zoals beschreven in het rapport van de commissie Kist in 2008).

Door elektriciteits- en gasnetten in de provincie Limburg in één hand te brengen ontstaat een situatie die duidelijk is voor alle belanghebbenden zoals klanten, gemeenten en provincies. Verder maakt dit een efficiëntere werkwijze mogelijk. Dit jaar wordt naast een migratie van de klanten ook de overgang van de medewerkers van Stedin naar Enexis Netbeheer ingericht.