Persbericht

Resultaten eerste halfjaar Stedin Groep: financiële positie versterkt, investeringen energietransitie nemen toe

Rotterdam, 13 augustus 2019 – Stedin Groep heeft in de eerste helft van 2019 conform verwachting een bedrijfsresultaat geboekt van € 88 miljoen (2018: € 121 miljoen). Er is volop geïnvesteerd in de energievoorziening van nu en van de toekomst: € 306 miljoen in de eerste helft van 2019 (2018: € 284 miljoen). Met de verkoopopbrengst van Joulz heeft Stedin Groep schulden afgelost en is de balanspositie versterkt.

Bekijk hier de halfjaarcijfers 

Danny Benima, CFO Stedin Groep: “Door de verkoop van Joulz hebben we onze balanspositie versterkt. Dit draagt bij aan de financiële gezondheid van Stedin Groep en is nodig om te kunnen blijven investeren in een toekomstbestendige infrastructuur in een veranderende energiewereld. Om ook in de toekomst onze dienstverlening betaalbaar te houden, heeft efficiëntie onze aandacht.”

Duurzame bedrijfsvoering

In de eerste helft van 2019 verkocht Stedin Groep Joulz aan het Britse 3i Infrastructure voor een bedrag van 310 miljoen euro. De activiteiten van Joulz Infradiensten en Meetbedrijf sloten niet langer aan bij de strategie van Stedin Groep. Het deel van Joulz dat zich richt op activiteiten anders dan aardgas en elektriciteit, blijft binnen Stedin Groep en gaat verder onder de naam NetVerder. NetVerder helpt de energietransitie door het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van energie-infrastructuren, zoals stoom, biogas en warmte.

Het Zeeuwse DNWG wordt verder geïntegreerd binnen Stedin Groep om meer synergievoordelen te behalen. De plannen hiervoor zijn in het eerste halfjaar verder uitgewerkt. Per 1 januari 2022 vormen DNWG en Stedin één organisatie die gezamenlijk stafdiensten en netbeheeractiviteiten uitvoeren onder één naam.
Per 31 juli 2019 heeft Standard & Poor’s (S&P) na hun jaarlijkse review de creditrating van Stedin herbevestigd. De rating voor de lange termijn blijft A- met stabiel vooruitzicht en voor de korte termijn A-2.

Beter netbeheer

Het eerste halfjaar is veel aandacht besteed aan het verhogen van klanttevredenheid. De nadruk lag op het verbeteren van de dienstverlening bij het aanbieden en plaatsen van slimme meters. Klanten hebben nu meer mogelijkheden om online afspraken in te plannen en communicatie tijdens de uitvoering is verbeterd. Dit heeft zijn weerslag op de klanttevredenheidscijfers. In totaal kreeg Stedin Groep in het eerste half jaar van 71 procent van de klanten een rapportcijfer 8 of hoger. Dit is een verbetering van 3 procentpunt ten opzichte van vorig jaar.

Op 27 januari 2019 vond in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag een explosie plaats waarbij tien mensen gewond zijn geraakt. Drie woningen werden onherstelbaar beschadigd. Uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) blijkt dat er een scheur zat in de grijs gietijzeren gasleiding in de straat. De oorzaak van de scheur is niet duidelijk geworden. Het OM geeft aan dat er geen verwijtbare zaken zijn gevonden. SodM concludeert dat Stedin alles heeft gedaan om dit incident te voorkomen. De komende periode wil SodM met alle netbeheerders bespreken hoe de sanering van grijs gietijzeren leidingen kan worden versneld. De investeringen van Stedin Groep nemen hierdoor verder toe.

Energietransitie versnellen

Onlangs werd het voorstel Klimaatakkoord gepresenteerd. Omdat de toename van duurzame energieopwekking nu al gevolgen heeft voor het energienet, hebben netbeheerders maatregelen in het akkoord laten opnemen om snel te kunnen anticiperen op ontwikkelingen. Netbeheerders willen verzwaringen van het elektriciteitsnet tijdig uit kunnen voeren en slimmer gebruik maken van het bestaande net. Ook heeft Stedin hoge verwachtingen van de afspraken over de wijkgerichte aanpak in de gebouwde omgeving, omdat dit de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de werkzaamheden verhoogt.

Stedin Groep onderzoekt alternatieve verwarmingsmethoden. In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg is Stedin initiatiefnemer van een demonstratieproject om woningen te verwarmen met 100% waterstof. Waterstof wordt via de bestaande gasleiding getransporteerd naar het ketelhuis van een nabij gelegen appartementencomplex. De waterstofketels zijn operationeel en verwarmen een deel van de appartementen. Een primeur, want niet eerder zijn in Nederland huizen verwarmd met HR-ketels op pure waterstof.

Over Stedin Groep

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Daar werken zo’n 4.300 medewerkers van Stedin Groep iedere dag aan. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Als Stedin Groep verduurzamen wij het energiesysteem en houden het onverminderd robuust en betaalbaar. Binnen Stedin Groep werken de netbeheerders Stedin (Zuid-Holland en Utrecht), Enduris (Zeeland) en de expert DNWG Infra samen om dit voor elkaar te krijgen.

Terug naar het nieuwsoverzicht