Persbericht

Jaarrekening 2019: met een gezamenlijk plan de energietransitie aanpakken

Rotterdam, 24 maart 2020 – De energietransitie is in volle gang. Nieuwe ontwikkelingen in het energiesysteem moeten hun plek krijgen in onze energie-infrastructuur. Samen vooruitkijken en plannen zijn nodig om het energienet klaar te maken voor de toekomst. Deze puzzel moeten we in Nederland gezamenlijk leggen. Daarom voert Stedin gesprekken met klanten, lokale en regionale partijen en overheden. Samen schakelen is dan ook de titel van het jaarverslag dat vandaag gepubliceerd wordt. 

Op het moment van publicatie van dit jaarverslag over 2019, zijn er verregaande maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. De energie-infrastructuur is vitaal voor onze maatschappij. Ook in deze situatie nemen we alle nodige maatregelen om ons elektriciteits- en gasnetwerk zo betrouwbaar te houden als altijd.

Werk neemt toe  

De vraag naar energie infrastructuur is groter dan ooit en deze neemt alleen maar toe. Zo legde Stedin Groep in 2019 1.034 kilometer elektriciteitskabels aan, dat is ruim 200 kilometer meer dan het jaar ervoor (2018: 806). Ook de groei van elektrisch vervoer gaat hard. Er werden 4 maal zoveel laadpunten aangesloten als vorig jaar; namelijk 4.961 (2018: 1.215). Daar komen nog eens 91 snelladers bij, dit is meer dan een verdubbeling (2018: 44). In totaal investeerde Stedin Groep € 39 mln meer ten opzichte van 2018. Stedin gelooft dat alleen met samenwerken de energietransitie haalbaar en betaalbaar wordt.  

Regionale Energiestrategie

Vanuit het Klimaatakkoord is elke regio een Regionale energiestrategie (RES) aan het ontwikkelen. Stedin is actief betrokken bij de RES-en in haar werkgebied. Zeeland maakte als eerste een concept RES. De vroegtijdige betrokkenheid van de netbeheerder en de vele stakeholders, die via de sectortafels hun bijdrage konden leveren, maakten dit mede tot een succes.

Openingsbod Warmtetransitie

Met het Openingsbod Warmtetransitie maakt Stedin voor gemeenten inzichtelijk welke mogelijke alternatieven voor aardgas er zijn in elk van de ruim 3.000 buurten in het verzorgingsgebied van Stedin en Enduris. Het richt zich daarbij op bestaande bouw. Het Openingsbod maakt gebruik van drie bestaande Nederlandse energietransitiemodellen en combineert de uitkomsten hiervan. De uitkomsten kunnen gemeenten helpen bij hun keuze voor een toekomstbestendige warmtevoorziening per buurt. 

NetVerder

In 2019 lanceerde Stedin Groep NetVerder B.V. Deze dochteronderneming richt zich op energie-infrastructuren anders dan aardgas en elektriciteit, zoals warmte en stoom. Zo werkt NetVerder samen met woningcorporaties Woonbron, Vestia, Vidomes en DUWO, en de gemeente Delft aan de aanleg van een warmtenet in de wijken Voorhof en Buitenhof in Delft. Daarnaast beheert NetVerder een stoomnetwerk in de Rotterdamse Botlek.

Financieel

Stedin Groep heeft 2019 afgesloten met een bedrijfsresultaat van € 325 mln (2018: € 118 mln) en bevat € 251 mln gerelateerd aan de verkoop van Joulz Diensten. Ten opzichte van 2018 is de gereguleerde omzet van € 1,2 miljard stabiel en zien wij het effect op onze omzet van de afbouw van niet-gereguleerde activiteiten (2018 bedrijfsopbrengsten: Joulz Energy Solutions € 30 mln en Joulz Diensten € 46 mln). Stedin Groep ziet het aantal investeringen in totaal verder toenemen naar € 646 mln (2018 € 607 mln). En ook de komende jaren ziet de netbeheerder dit alleen maar toenemen. 

Danny Benima, CFO Stedin Groep: “De verkoop van Joulz Diensten in het eerste halfjaar 2019 heeft geleid tot een eenmalige winst en de positieve kasstroom is gebruikt voor het versterken van onze financiële positie. De investeringen in de energietransitie zijn in 2019 zoals gepland toegenomen en zullen de komende jaren verder stijgen. Dit vraagt veel van onze financiële positie. Wij hebben een maatschappelijke taak om ons energienet betrouwbaar te houden, nu en in de toekomst. Daarom bekijken we met verschillende stakeholders de financieringsmogelijkheden van de energietransitie.” 

Er zijn ook interne maatregelen genomen om financieel gezond te blijven. Stedin Groep loopt op schema met het in 2018 gestarte vijfjarig efficiency programma dat 150 miljoen euro aan besparingen moet opleveren. Terug naar het nieuwsoverzicht