Persbericht

Judith Koole treedt terug als bestuurder bij Stedin Groep

Judith Koole treedt terug als bestuurder bij Stedin Groep. Dat heeft de raad van commissarissen (RvC) van Stedin Groep bekendgemaakt. De termijn van Judith Koole als lid van de raad van bestuur (RvB) loopt af op 1 februari 2021. In overleg met de RvC heeft Koole aangegeven niet voor nog 4 jaar aan te willen blijven. Ze blijft wel nog ruim een jaar verbonden aan Stedin. 

Judith Koole werkt al ruim 8 jaar bij Stedin en trad in 2017 toe tot de Raad van Bestuur  als COO, toen Stedin verzelfstandigde van Eneco. Daarvoor vervulde zij diverse functies, zoals directeur Klant & Markt, en begeleidde zij grote trajecten, zoals de fusie en reorganisatie van Stedin en Joulz. Gedurende de afgelopen vier jaar verbeterde zij de klanttevredenheid en operationele processen van Stedin. Judith Koole verbond de buitenwereld aan de processen bij Stedin en had veel oog voor het klant- en maatschappelijke belang van de onderneming. De komende jaren moet de COO binnen Stedin zich voornamelijk richten op verbetering van de bedrijfsprocessen. Dat past niet bij de persoonlijke ambitie van Koole, die graag in contact staat met de buitenwereld. 

De RvC is momenteel op zoek naar een nieuwe CEO van Stedin Groep, omdat Marc van der Linden per 1 juli 2021 vertrekt. Na de benoeming van de nieuwe CEO, wordt de positie van een nieuwe COO verder ingevuld.