Persbericht

Stedin verwacht door energietransitie komende jaren een kapitaalbehoefte tussen 750 miljoen en 1 miljard euro

Rotterdam, 13 mei 2020 – Netbeheerder Stedin wordt vanwege de energietransitie geconfronteerd met forse investeringen in het energienet. Om die reden verwacht Stedin de komende jaren tussen de 750 miljoen en 1 miljard euro aan extra eigen vermogen nodig te hebben om die investeringen te kunnen doen. Voor een belangrijk deel hiervan doet Stedin een beroep op haar aandeelhouders. Dit heeft het bestuur van Stedin Groep op de algemene aandeelhoudersvergadering medegedeeld.

Vanwege de energietransitie gaat een groot deel van de gas- en elektriciteitsnetten op de schop. Stedin Groep investeert in de infrastructuur die nodig is om decentraal opgewekte elektriciteit van wind- en zonneparken te transporteren, om wijken te verwarmen met een duurzaam alternatief voor aardgas en de laadinfrastructuur voor te bereiden op de komst van miljoenen elektrische auto’s en bussen. Deze investeringen komen bovenop de lopende investeringen die nodig zijn om het elektriciteits- en gasnet goed te laten functioneren. De huidige regulering staat niet toe dat de inkomsten van de netbeheerder harder stijgen. Dat vraagt veel van de financiële positie van Stedin die als wettelijke taak heeft het energienet in haar verzorgingsgebied aan te leggen en betrouwbaar te houden.

Kapitaalbehoefte

Stedin Groep vraagt nu om een deel van het kapitaal dat op termijn nodig is voor de investeringen in de energietransitie. Het totaal van investeringen zal zo’n 7 miljard euro zijn tot 2030. De totale kapitaalbehoefte van de netbeheerder is afhankelijk van de snelheid van de energietransitie, de toekomstige regulering en de hoogte van de tarieven.

Oplossingsrichtingen

Stedin verwacht dat ondanks de economische impact van de corona-maatregelen de energietransitie verder doorzet, waardoor extra vermogen nodig blijft. CFO Danny Benima: ,,Het zijn onzekere tijden. We beseffen dat de impact van het coronavirus ook onze aandeelhouders kan raken. Daarom zijn we met hen in gesprek over hoe we de investeringen voor de energietransitie kunnen financieren.’’ De komende maanden werkt Stedin Groep met haar aandeelhouders een plan uit via welke combinatie van oplossingsrichtingen de balans versterkt wordt. Hierover wordt later dit najaar meer bekend. 

Terug naar het nieuwsoverzicht