Persbericht

Aandeelhouders versterken eigen vermogen Stedin Groep met 200 miljoen euro

Rotterdam, 25 juni 2021 – De aandeelhouders van Stedin Groep versterken het vermogen van het netwerkbedrijf met 200 miljoen euro in de vorm van cumulatief preferente aandelen. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 25 juni werd de voorgestelde kapitaalbijdrage van 200 miljoen door de aandeelhouders goedgekeurd. De grote meerderheid van aandeelhouders tekende in voor de preferente aandelen. 

Danny Benima, CFO van Stedin Groep: “Om alle investeringen in de energietransitie te kunnen blijven doen is versterking van het eigen vermogen van Stedin nodig. De aandelenuitgifte is na een intensief traject met de aandeelhouders geslaagd. Hierdoor voelen we ons enorm gesteund. De aandeelhouders hebben vandaag een belangrijke stap gezet in een financieel gezonde toekomst van Stedin Groep en ondersteunen hiermee de voortgang van de energietransitie in onze regio.’’

De uitgifte van preferente aandelen van 200 miljoen euro kwalificeert als eigen vermogen. De deelnemende aandeelhouders ontvangen over het ingelegde bedrag de komende jaren een vast dividend van 3% per jaar.

Versterken financiële positie

 Om de komende jaren de energietransitie goed te stroomlijnen, heeft Stedin Groep een kapitaalbehoefte van 1 miljard euro tot 2030. Om dit vraagstuk het hoofd te bieden, bewandelt Stedin meerdere routes. Stedin kijkt kritisch naar de eigen kosten en heeft een besparingsprogramma van 180 miljoen euro tot 2025 lopen. Daarnaast blijft Stedin samen met andere netbeheerders in gesprek met het ministeries van EZK, Financiën en de ACM over de financierbaarheid van de energietransitie. Ook wordt verkend in hoeverre nieuwe aandeelhouders kunnen toetreden. 

De kapitaalvraag aan huidige aandeelhouders op de lange termijn is afhankelijk van de snelheid van de energietransitie, de toekomstige regulering en de daarmee gepaard gaande hoogte van de tarieven. Stedin en haar aandeelhouders gaan vanaf het najaar opnieuw om de tafel om een mogelijke kapitaalbijdrage voor de volgende termijn te bespreken. Dan is ook definitief bekend hoe het nieuwe methodebesluit van de ACM eruit ziet, waarin de methodiek beschreven staat op basis waarvan regionale netbeheerders hun tarieven mogen bepalen.

Arjan van Gils, voorzitter van AHC en wethouder Financiën gemeente Rotterdam: “Alle gemeenten zijn volop aan de slag met de energietransitie. Dat vraagt grote investeringen in de netwerken. Die moeten sneller worden uitgebreid en versterkt. Met deze stap kan Stedin de versnelling die nodig is aan.”

Investeren in de energietransitie

De investeringen van Stedin in het energienetwerk zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen en de ambities in de Regionale Energiestrategieën te verwezenlijken. De investeringen zorgen ook voor lokale werkgelegenheid en regionale economische groei. De totale investeringen in de energietransitie voor Stedin lopen naar verwachting op tot 7 miljard euro of meer tot 2030.

NB: Op https://www.stedingroep.nl/aandeelhouders staat een overzicht met deelnemende aandeelhouders.