Persbericht

Met bedrijven kijken naar alternatieven voor aardgas

Rotterdam, 23 januari 2018 – Stedin Groep verwelkomt de brief die minister Wiebes deze week verstuurd heeft naar 200 bedrijven in Nederland die veel aardgas gebruiken. In deze brief vraagt hij de bedrijven binnen vier jaar te stoppen met het verbruiken van gas uit Groningen. Stedin Groep wijst op de successen die het al heeft met het stoomnetwerk. 

In de Rotterdamse Botlek heeft Stedin Groep een uniek, kilometers lang stoomnetwerk in gebruik. De stoomlevering vindt plaats tussen afvalverwerker AVR/Van Gansewinkel als stoomleverancier en chemiebedrijf Emerald Kalama Chemical (EKC) als stoomgebruiker. Door het netwerk wordt een aanzienlijke CO2-reductie gerealiseerd, gaan bedrijven efficiënter om met energie én besparen ze geld. 

Volgens Stedin Groep is het stoomnetwerk een goed voorbeeld van de veranderende verantwoordelijkheden die partijen ervaren als gevolg van de energietransitie. Stedin Groeps Chief Transition Officer David Peters: “De ene partij zei: kom de stoom maar brengen, de andere partij zei: kom de stoom maar halen. Als transporteur van energie heeft Stedin Groep daarom de taak op zich genomen om een netwerk voor die stoom aan te leggen. Hierdoor kunnen we zo’n 400.000 ton CO2 besparen.” 

Veel bedrijven hebben stoom nodig in hun bedrijfsproces. Doorgaans wordt aardgas gebruikt om de stoom te produceren. Maar er zijn ook bedrijven die stoom als afvalproduct produceren. Door die partijen te matchen wordt er geen aardgas gestookt voor de stoom én is er minder afval. “Het mes snijdt hier aan twee kanten”, aldus Peters. 

Ook waterstof wordt vaak als alternatief voor aardgas genoemd. Peters: “Wij volgen die ontwikkelingen op de voet. Maar de oplossing ligt nu nog niet op de plank. Dat is wel het geval bij stoom. Wij zijn bereid om in dit soort oplossingen te investeren.”

Over Stedin Groep 

Duurzame energie voor iedereen. Daar werken zo’n 4500 medewerkers van Stedin Groep iedere dag aan. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Als Stedin Groep verduurzamen wij het energiesysteem en houden het onverminderd robuust en betaalbaar. Binnen Stedin Groep werken de netbeheerders Stedin (Zuid-Holland en Utrecht), Enduris (Zeeland) en de experts van infrabedrijven Joulz en DNWG Infra samen om dit voor elkaar te krijgen.