Persbericht

NetVerder participeert in warmtenet in Delft

Delft 8 juli 2019 – NetVerder, een dochteronderneming van Stedin Groep, gaat samen met woningcorporaties Woonbron, Vestia, Vidomes en DUWO, en de gemeente Delft samenwerken om in Delft een warmtenet aan te leggen. Samen willen zij in 2023 huurwoningen in de wijken Voorhof en Buitenhof voorzien van duurzame warmte. Op 8 juli tekenden de genoemde partijen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Een warmtenet is voor 69 woongebouwen met collectieve ketels in Voorhof en Buitenhof met in totaal ongeveer 5000 huurwoningen van de betreffende woningcorporaties de meest geschikte oplossing voor duurzame verwarming. Dat blijkt uit een onderzoek waarin duurzame alternatieven met elkaar zijn vergeleken. Een geothermiebron zal daarbij fungeren als warmtebron, nadat daarover definitieve besluiten zijn genomen. In een later stadium kan mogelijk ook gebruik gemaakt worden van de restwarmte uit de Rotterdamse haven, die door de Leiding door het Midden via Delft naar Den Haag wordt gebracht. 


V.l.n.r. Michiel Ensink (DUWO), Jeroen Mennink (Vestia), David Peters (Stedin Groep), Daphne Braal (Vidomes), Stephan Brandligt (gemeente Delft) en Mohamed Baba (Woonbron) tonen trots de ondertekende samenwerkingsovereenkomst.
(foto Fred Nijs)

Basis voor een groter Delfts warmtenet

Om dit allemaal met elkaar mogelijk te maken, sloten de woningcorporaties, NetVerder als beheerder van het warmtenet en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst. Daarin spreken ze af een ontwerp te maken voor het warmtenet en een warmteleverancier te zoeken. De bedoeling is om een warmtenet te realiseren dat beheerd wordt door NetVerder, onderdeel van de Stedin Groep. Op termijn is het de bedoeling dat meerdere warmteleveranciers gebruik kunnen gaan maken van het net om warmte leveren. Het net kan de basis vormen voor een groter Delfts warmtenet, dat ook andere wijken dan Voorhof en Buitenhof kan voorzien van warmte. 

Guy Konings, manager warmte van NetVerder: “Aardgas gaat een steeds kleinere rol spelen bij de verwarming van onze gebouwde omgeving. Daarom is het goed om nu de juiste alternatieven uit te rollen. Met de krachtige samenwerking in Delft gaat het ons lukken het warmtenet te realiseren”.

Over NetVerder

NetVerder versnelt de energietransitie met het ontwikkelen, realiseren en beheren van nieuwe energie-infrastructuren voor  onafhankelijk transport en distributie van warmte, stoom en biogas. Dat doen de experts van NetVerder altijd in samenwerking waarbij het maatschappelijk belang vooropstaat. NetVerder is een zelfstandig onderdeel van Stedin Groep en is gevestigd in Rotterdam.

Terug naar het nieuwsoverzicht