Persbericht

Postcoderoosprojecten in versnelling door Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen steunt met 157.500 euro het project ‘Postcoderoos in Versnelling’ van het Zeeuws Klimaatfonds om de ontwikkeling van postcoderoosprojecten in Zeeland verder te versnellen. Het Zeeuws Klimaatfonds is sinds de introductie van de postcoderegeling actief betrokken bij het ondersteunen van Zeeuwse initiatieven. 

Samen investeren en profiteren 

Wie zelf geen geschikt eigen dak heeft om zonnepanelen op te leggen, kan door middel van een postcoderoosproject toch investeren in en profiteren van duurzame zonne-energie. Er wordt in coöperatief verband (burgers, maar ook bedrijven en instellingen) geïnvesteerd in één gezamenlijk zonnedak in de buurt. Door een regeling van de overheid hoef je als deelnemer 15 jaar lang geen energiebelasting te betalen.

De belangstelling voor postcoderoosprojecten neemt alleen maar toe: sinds begin 2017 zijn er in Zeeland al zo’n 20 projecten gerealiseerd. Het opzetten en realiseren vraagt om veel advies, ervaring en begeleiding. Het Zeeuws Klimaatfonds ondersteunt hierin, en ook door een financiële bijdrage uit het CO2-compensatiefonds. Het fonds werkt samen met alle partijen die in Zeeland betrokken zijn bij de ontwikkeling van postcoderoosprojecten, zoals Maak Onze Regio Duurzamer, Zeeuwind, ZMf, Saman, Enduris, Delta, gemeenten en dorpsraden.

Het doel van het project ‘Postcoderoos in Versnelling’ is om in twee jaar 35 postcoderoosprojecten te realiseren. Hiermee kan het totale vermogen van de gezamenlijke Zeeuwse postcoderoosprojecten ongeveer verdriedubbeld worden.

Zoekt u ook hulp?

Groene projecten zijn hard nodig voor de energietransitie in Zeeland. Deze zorgen voor de nodige kennis en ervaring in de provincie. Daarom kunnen duurzame initiatieven rekenen op een steuntje in de rug vanuit de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Dus zoekt u voor uw initiatief hulp bij de financiering? Stuur dan uw voorstel in. Budget aanvragen is eenvoudig.

Over Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Zeeuwse provincie, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De stichting is opgericht om de afspraken van de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op onder andere de gebieden energievoorziening en energietransitie te borgen. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties. Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op financiering door een voorstel in te dienen bij de stichting.

Meer informatie over de stichting en over aanspraak op budget uit het fonds:
www.stichtingzeeuwsepubliekebelangen.nl  

Terug naar het nieuwsoverzicht