Persbericht

Halfjaarbericht: samenwerking cruciaal voor slagen energietransitie

Rotterdam, 31 juli 2018 – Stedin Groep heeft in de eerste helft van 2018 een bedrijfsresultaat geboekt van € 121 miljoen (2017: € 87 miljoen). We investeren volop in de energievoorziening van nu en van de toekomst: € 282 miljoen in de eerste helft van 2018 (2017: € 213 miljoen). Gerard Vesseur, CFO Stedin Groep: “Het resultaat en de investeringen zijn in lijn met onze verwachting en we zijn daar tevreden over. Maar we zien ook dat we die toekomst niet alleen in kunnen richten. Samenwerking wordt steeds belangrijker en die blijven we ook in de toekomst opzoeken.”

Nederland wil in 2050 voldoen aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs. Stedin Groep is blij dat na twee jaar pleiten de aansluitplicht op het aardgasnetwerk voor nieuwbouwwoningen uit de wet is geschrapt, waardoor vanaf nu nieuwbouwwoningen niet meer direct verwarmd worden door fossiele brandstoffen. Voor de gebouwen die er al staan geldt dat Stedin Groep de komende drie decennia vrijwel haar hele energienetwerk op de schop moet nemen en alle woningen en bedrijven in ons verzorgingsgebied zal moeten voorzien van alternatieven voor de aardgasaansluiting. 

Samenwerken

De discussies over het klimaatakkoord hebben het maatschappelijk debat over de betaalbaarheid van de energietransitie op gang gebracht. De rekening hiervoor zal door de gehele maatschappij gedragen moeten worden. Stedin Groep doet er alles aan om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden door slim samen te werken met lokale overheden, partners en onze klanten. De afgelopen maanden zijn de nodige samenwerkingsverbanden gesloten. Zo hebben wij met provincies en gemeenten het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw ondertekend. Hiermee bundelen provincie, gemeenten en de netbeheerder de krachten om projectontwikkelaars en hun opdrachtgevers ervan te overtuigen om bij reeds lopende projecten met aardgas waar mogelijk alsnog te kiezen voor een duurzaam alternatief.. En door met waterbedrijven samen te werken aan de ondergrondse infrastructuur kunnen we ervoor zorgen dat de overlast voor onze klanten beperkt blijft. Ook kunnen projecten gezamenlijk worden aanbesteed, waardoor aannemers effectiever worden ingezet.

Nieuwe klanten

Ook bij de aanleg van nieuwe netten zoeken we de samenwerking op. Jaarlijks moeten in Nederland zo'n 75.000 nieuwe huizen gebouwd gaan worden. Het huidige proces om bijvoorbeeld nieuwe woonwijken te bouwen is zeer complex door de veelheid aan betrokken partijen: projectontwikkelaar, woningbouwer, water- en telecombedrijf en netbeheerder. Allemaal moeten zij met een strakke maar tegelijk flexibele agenda aan de slag, zowel in de voorbereiding als op de bouwplaats zelf. Stedin startte daarom recent een initiatief om een nieuwe werkwijze te verkennen waarbij de regie over het aanlegproces van nutsvoorzieningen bij de woningbouwer komt te liggen. Door deze samenwerking kunnen bouwprojecten eerder worden opgeleverd. Tegelijkertijd verkennen we of deze werkwijze ook toepasbaar is om de transitie naar aardgasloos te kunnen faciliteren. De komende decennia moeten wij voor zo’n 6.000 woningen per maand op zoek naar een alternatief voor aardgas. 

Waterstof

Uit onderzoek door onderzoeksinstituut KIWA uitgevoerd in opdracht van Netbeheer Nederland blijkt dat het bestaande gasnetwerk geschikt gemaakt kan worden voor het gebruik van waterstof. Stedin Groep ziet de potentie van waterstofgas als duurzaam alternatief in de verduurzaming van de gebouwde omgeving  en onderzoekt samen met de TU Delft en netwerkbedrijven Enexis Groep en Alliander de toepassing van waterstof in de woning . Het gebruik ervan in het bestaande gasnet kan in specifieke gevallen uitkomst bieden. Denk bijvoorbeeld aan historische binnensteden met veel monumentale panden die niet goed te isoleren zijn en daarom ongeschikt zijn voor volledig elektrische verwarming. Daarnaast zien we vooral voor de zware industrie waterstof als alternatief voor aardgas. In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 voor 4 megaton aan CO2 wordt gereduceerd door de productie en inzet van waterstof. 

Werkgelegenheid neemt toe

Met de veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt zal de werkgelegenheid in onze sector de komende jaren flink toenemen. Het groeiend tekort aan vaktechnisch personeel vormt daarbij een uitdaging. Maar ook naar specialisten op het gebied van digitalisering en cyber security is meer vraag dan aanbod op de arbeidsmarkt. Op verschillende manieren probeert Stedin Groep nieuw personeel te werven en werknemers te behouden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar jongeren die met een diploma hun opleiding verlaten, maar ook naar bijvoorbeeld zij-instromers uit andere beroepsgroepen en statushoudende asielzoekers die worden (om)geschoold tot monteur in de Stedin bedrijfsschool.

Halfjaarbericht 2018 Stedin Groep

Over Stedin Groep

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Daar werken zo’n 4500 medewerkers van Stedin Groep iedere dag aan. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Als Stedin Groep verduurzamen wij het energiesysteem en houden het onverminderd robuust en betaalbaar. Binnen Stedin Groep werken de netbeheerders Stedin (Zuid-Holland en Utrecht), Enduris (Zeeland) en de experts van infrabedrijven Joulz en DNWG Infra samen om dit voor elkaar te krijgen. 

Terug naar het nieuwsoverzicht