Persbericht

Stedin en Eneco officieel gesplitst

Als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer is Eneco Groep per 31 januari 2017 gesplitst in een energiebedrijf en een netwerkbedrijf. Hiermee is de productie en levering van elektriciteit en gas gescheiden van het beheer van de elektriciteit- en gasnetten. Het beheer is ondergebracht bij het nieuwe netwerkbedrijf Stedin Groep. 

Over Stedin Groep

Het netwerkbedrijf Stedin Groep bestaat uit de bedrijfsonderdelen Stedin, Joulz en CityTec. Stedin Groep voert met name gereguleerde netbeheertaken uit vanuit het bedrijfsonderdeel Stedin. Daarnaast onderneemt Stedin Groep een aantal niet-gereguleerde activiteiten die verwant zijn aan energie-infrastructuren. Dit gebeurt vanuit de onderdelen Joulz en CityTec. Zowel Stedin als Joulz en CityTec hebben dezelfde missie: ‘Duurzame energie voor iedereen’. 


V.l.n.r. Marc van der Linden, Judith Koole en Gerard Vesseur 

Raad van Bestuur Stedin Groep

De Raad van Bestuur van Stedin Groep bestaat vanaf 1 februari 2017 uit: 

  • Marc van der Linden, Chief Executive Officer
  • Gerard Vesseur, Chief Financial Officer
  • Judith Koole, Chief Operations Officer

De voormalige algemeen directeur Pieter Trienekens is vanaf 1 februari voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stedin Groep. Frans van de Noort, voormalige directeur Operations, start 1 februari als Chief Operations Officer van Eneco Groep.