Persbericht

Stedin Groep geeft opnieuw groene obligatie uit

Rotterdam, 9 november 2021 – Stedin Groep heeft voor de tweede maal met succes een groene obligatie uitgegeven. De EUR 500 miljoen die hierdoor ter beschikking komt is gekoppeld aan investeringen die Stedin Groep doet in duurzame projecten. De uitgifte van de groene obligatie sluit aan bij de strategie van Stedin Groep om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de samenleving.

De lening van EUR 500 miljoen heeft een looptijd van 5 jaar, een uitgifteprijs 99,666% en een couponrente van 0,0%. Stedin Groep heeft met deze uitgifte bestaande maar ook nieuwe duurzame investeerders aan zich kunnen binden. De uitgifte is 4 keer overtekend. Dit heeft tevens meegeholpen aan de uitstekende voorwaarden waartegen de lening is uitgeven. De obligatie is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

CFO Danny Benima: “Stedin staat voor een grote en groene investeringsuitdaging. Naast de reguliere investeringen voor vervanging en onderhoud van het net, investeert Stedin de komende jaren miljarden om de infrastructuur geschikt te maken voor de ambitieuze doelstellingen uit het klimaatakkoord. We kiezen wederom voor het uitgeven van een groene obligatie omdat dit onze ambitie onderstreept om bij te dragen aan een duurzame samenleving en transparant te rapporteren over hoe we dat doen.”  

De opbrengst van de uitgifte wordt aangewend voor een brede reeks duurzame projecten zoals het aansluiten van nieuwe windmolens en zonneparken aan Stedin’s elektriciteitsnetwerk en energiezuinige huisvesting. De projecten komen voort uit de One Planet strategie van Stedin en dragen bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties die betrekking hebben op betaalbare en duurzame energie (SDG 7), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) en klimaatactie (SDG 13).

Voor de uitgifte van deze groene obligatie heeft er naar de laatste wet- en regelgeving ook een update plaatsgevonden van het  Green Finance Framework. Deze update stelt Stedin in staat ook in de toekomst groen schuldpapier te kunnen blijven  uitgeven. Het framework is beoordeeld door ISS ESG als onafhankelijk deskundige. Daarnaast heeft ISS ESG Stedin als bedrijf een algehele duurzaamheidsrating gegeven, waarbij Stedin tot de top 10 binnen haar sector behoort.