Persbericht

Stedin Groep is jarig en presenteert nieuwe missie en strategie

Stedin Groep viert haar eerste verjaardag met de presentatie van haar nieuwe missie en strategie. Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat is onze missie. Het is daarbij onze visie om de energietransitie mogelijk te maken door focus op kerntaken voor (toekomstig) netbeheer met excellente dienstverlening naar klanten. Dat is in een notendop de kern van onze strategie.

In onze strategie zijn vier belangrijke uitdagingen voor Stedin Groep benoemd. Door de energietransitie neemt de hoeveelheid werk toe. En eerlijk is eerlijk: de kwaliteit van onze dienstverlening moet omhoog. Ook zien we vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt van technici en data-analisten. Ten slotte staan de inkomsten onder druk, terwijl de investeringen die nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken, toenemen. 

Ons antwoord op deze uitdagingen is drieledig. In de eerste plaats maken we een duidelijke keuze over de aard van onze activiteiten. Stedin Groep kiest voor een sterke focus op netbeheer. Dat betekent dat we zeer terughoudend zijn in het betreden van het marktspeelveld van niet-gereguleerde activiteiten. Tegelijkertijd geven we innovatie een prominente plek om nu en in de toekomst een innovatieve netbeheerder te zijn en te blijven.

In de tweede plaats willen we de energietransitie mogelijk maken. Dat betekent dat we niet alles zelf willen doen, maar kiezen voor intensief samenwerken met alle partijen in de energiemarkt en daarbuiten. In die samenwerking zijn we actief in het faciliteren, onder andere door het beschikbaar maken van relevante data, inzicht te geven in onze netten en actief mee te werken aan het toepassen van nieuwe producten en diensten door bijvoorbeeld energieleveranciers.

In de derde plaats willen we onze dienstverlening verbeteren. Juist door onze kerntaken goed, snel en kostenefficiënt uit te voeren, versnellen we de energietransitie.

Nieuwe activiteiten zullen alleen worden ontplooid als deze bijdragen aan beter netbeheer of als er sprake is van een leemte in de markt en Stedin Groep uniek gepositioneerd is voor het uitvoeren van deze activiteit. Dat betekent dat Stedin Groep erg terughoudend zal zijn met het oppakken van niet-gereguleerde activiteiten die marktpartijen ook kunnen oppakken. Samenwerking is voor ons een sleutel voor het slagen van de energietransitie. Dat vraagt wederzijds vertrouwen en dus een glasheldere rol van Stedin Groep. Wij willen een bedrijf zijn dat de energietransitie mogelijk maakt. En bovenal: een partij die samen met anderen werk maakt van een leefwereld vol nieuwe energie.

Lees meer over onze missie, visie, strategie en wat we nu al doen in onze brochure Strategie Stedin Groep 2018-2022.