Persbericht

Rotterdam, 10 februari 2022 – Stedin Groep en Censo tekenden vandaag de overeenkomst voor de verkoop van TUMS Meetdiensten. Censo is hiermee per 1 januari 2022 eigenaar van TUMS Meetdiensten. Voor TUMS betekent de overname dat het een nieuwe eigenaar krijgt die zich inzet voor de versnelling van de energietransitie van zakelijk Nederland. Alle 27 medewerkers behouden hun baan met de bestaande voorwaarden. Het bedrijf blijft gevestigd in Goes.

De strategie van Stedin Groep is gericht op het mogelijk maken van de energietransitie door te focussen op de kerntaken voor netbeheer en op excellente dienstverlening aan onze klanten. Met het oog op de strategie is onderzoek gedaan naar de commerciële activiteiten van DNWG, onderdeel van Stedin Groep, waaronder die van TUMS. De meetdiensten passen niet bij de strategie van Stedin Groep van efficiënt netbeheer. Om die reden is besloten dit bedrijfsonderdeel te verkopen

Stedin Groep nam in 2017 netbeheerder Enduris en de energienetwerkactiviteiten van DNWG over van energiebedrijf PZEM. Vanaf dat moment werken Stedin Groep, Enduris en DNWG intensief samen aan de energietransitie in Zeeland. Op 1 januari 2022 verdween de naam Enduris en heet de Zeeuwse netbeheerder voor gas en elektriciteit Stedin. 

TUMS Meetdiensten

TUMS Meetdiensten verricht elektriciteits-, gas-, water-, stoom- en warmtemetingen voor klanten door heel Nederland. Het meetbedrijf zorgt voor adequate distributie van meetdata. Klanten krijgen zo meer inzicht in hun verbruik. Op die manier helpt TUMS haar klanten bij hun duurzaamheidsdoelstellingen. 

Censo de nieuwe eigenaar

De activiteiten van TUMS passen niet langer binnen de werkzaamheden en strategie van het netwerkbedrijf. Stedin Groep is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe eigenaar en heeft deze gevonden in Censo. Censo ziet veel potentie in TUMS door de combinatie van kennis en ervaring op het gebied van meetdiensten als aanvulling op hun propositie waarbij zij duurzame energie-oplossingen in de hele keten met elkaar verbinden.

David Peters, CTO Stedin Groep: “Ik ben blij dat TUMS Meetdiensten in Censo een sterke nieuwe eigenaar vindt. Censo streeft daarbij naar maximale continuïteit voor de business, de klanten, het management en de medewerkers. In de zoektocht naar een nieuwe eigenaar was het voor Stedin Groep belangrijk dat alle 27 medewerkers van TUMS hun baan behouden.”

Meer over Censo

Censo wil de energietransitie van zakelijk Nederland versnellen. Hierbij is het ultieme doel een 100% CO2-neutraal zakelijk Nederland in 2030. Het ontzorgen van klanten in zowel organisatie als uitvoering, zien zij hierin als cruciaal. Want zij zien een sterk toenemende vraag over hoe invulling te geven aan verduurzaming. En om klanten écht te kunnen helpen, is volgens Censo een integrale benadering nodig van het complete energievraagstuk. Daarom verbinden zij alle krachten in de hele energieketen: Connecting Energy Solutions.

Erik Kemink, algemeen directeur Censo: “De overname van TUMS is helemaal in lijn met onze strategie om energie-oplossingen in de hele keten met elkaar te verbinden. Wij kijken er erg naar uit om alle mensen van TUMS te verwelkomen en onze dienstverlening aan zakelijk Nederland uit te breiden.”