Stedin Groep verwelkomt 23 nieuwe aandeelhouders

De aandeelhouders van Stedin Groep zijn op de algemene aandeelhoudersvergadering van 27 maart akkoord gegaan met de toetreding van 23 nieuwe aandeelhouders tot het netwerkbedrijf. Naast de provincies Utrecht en Zeeland, zijn ook nog 9 Utrechtse en 12 Zeeuwse gemeenten aandeelhouder geworden. Gezamenlijk versterken de nieuwe aandeelhouders het eigen vermogen van Stedin met € 34,8** miljoen. Stedin heeft het extra vermogen nodig om te blijven investeren in de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet.

Danny Benima, CFO van Stedin: ,,Na ruim vier jaar sluiten we de zoektocht naar kapitaalversterking succesvol af. Nu we op steeds meer plekken tegen de maximale capaciteit van ons elektriciteitsnet aanlopen, is de noodzaak om meer te investeren in het net duidelijker dan ooit. Deze urgentie heeft er mede voor gezorgd dat we provincies en gemeenten in ons verzorgingsgebied hebben weten te overtuigen aandeelhouder te worden. Door hun toetreding voelen we ons enorm gesteund. Stedin trekt alles uit de kast om het net voor ondernemers en consumenten uit te breiden. De financiële en operationele samenwerking met de huidige en nieuwe aandeelhouders is ontzettend belangrijk bij de versnelling van onze bouwopgave die nodig is om de energietransitie mogelijk te maken.”

Betere afspiegeling aandeelhouders verzorgingsgebied

Met de toetreding van de groep nieuwe aandeelhouders wordt niet alleen het eigen vermogen verder versterkt, maar de Utrechtse en Zeeuwse deelname zorgt ook voor een betere afspiegeling van aandeelhouders in het verzorgingsgebied. Stedin vindt een intensieve samenwerking met gemeentes en provincies essentieel. Het aandeelhouderschap borgt de meest verregaande vorm van samenwerking en legt daarmee een stevig fundament om de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 gezamenlijk te realiseren.

Tabel: Overzicht van de nieuwe aandeelhouders waarvan toetreding op de aandeelhoudersvergadering van 27 maart door de bestaande aandeelhouders is geaccordeerd. *Gemeenten waarvan de eigen gemeenteraad nog over aandeelhouderschap moet besluiten.

Maarten Struijvenberg, voorzitter aandeelhouderscommissie en wethouder Financiën Rotterdam: ,,Als overheid dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ons voor te bereiden op de uitdagingen van morgen. Door te investeren in het verzwaren van ons energienetwerk, creëren we niet alleen de nodige infrastructuur voor nieuwe woningen en bedrijven, maar leggen we ook een solide basis voor duurzame groei. Samenwerking met gemeentes, provincies als nieuwe aandeelhouders zoals de provincie Utrecht en de provincie Zeeland, is daarbij van cruciaal belang. Het bundelen van onze krachten stelt ons in staat om leveringszekerheid te garanderen en in de toenemende vraag te voldoen. Zo borgen we een veerkrachtige toekomst voor alle burgers en bedrijven in ons verzorgingsgebied."

Kapitaalversterking

Stedin werkt aan het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnet, omdat de vraag naar elektriciteit tot 2030 meer dan verdubbelt of zelfs verdrievoudigt. Stedin investeert fors in de uitbreiding van het elektriciteitsnet: minimaal € 8 miljard tot 2030. In 2019 concludeerde Stedin dat er meer vermogen nodig was om te kunnen blijven investeren. Daarom startte de netbeheerder een traject voor kapitaalversterking. In dat traject droegen bestaande aandeelhouders al € 451 miljoen bij. Daarnaast heeft Stedin zelf ruim € 160 miljoen bespaard door efficiënter te werken. In het najaar van 2023 stapte het Rijk voor € 500 miljoen in als aandeelhouder. Het instappen van het Rijk gaf ook een impuls aan de credit rating.

Met alle nieuwe aandeelhouders die zijn toegetreden verwacht Stedin nu voorlopig rust op het vlak van financiering. Voor de start van de nieuwe reguleringstermijn, eind 2026, bepaalt de netbeheerder opnieuw welke kapitaalbehoefte er dan eventueel is.

Foto van de aandeelhoudersvergadering op 27 maart. Van boven naar beneden, van links naar rechts: David Peters (CTO Stedin Groep), Doede Vierstra (voorzitter RvC Stedin Groep), Pieter van de Stadt (vice-voorzitter AHC Stedin Groep), Jan Kippers (Provincie Utrecht), Trudy Onland (COO Stedin Groep), Koen Bogers (CEO Stedin Groep), Has Bakker (Provincie Utrecht), Danny Benima (CFO Stedin Groep). Foto door: Ramona Lauw

**Op 28 maart besloten de gemeenteraden van De Bilt en De Ronde Venen dat zij niet instappen als aandeelhouder. Daarmee komt het het totaalbedrag dat de nieuwe aandeelhouders inleggen op € 
32,8 miljoen.