Persbericht

Stedin wordt netbeheerder voor gas en elektra in Zeeland

Rotterdam, 1 december – Op 1 januari 2022 verdwijnt de naam Enduris en heet de Zeeuwse netbeheerder voor gas en elektriciteit Stedin. Stedin Groep nam in 2017 netbeheerder Enduris en de energienetwerkactiviteiten van DNWG over van energiebedrijf PZEM. Vanaf dat moment werken Stedin Groep, Enduris en DNWG intensief samen aan de energietransitie in Zeeland. De samenwerking is nu zo ver dat Enduris de naam Stedin aanneemt. 

Netbeheerder Stedin is vanaf 1 januari 2022 actief als netbeheerder in Zeeland. Dagelijks werkt Stedin in het kader van de energietransitie aan het vernieuwen en digitaliseren van onze netten. Stedin investeert dit jaar in haar verzorgingsgebied zo’n 650 miljoen euro. In Zeeland wordt veel duurzame energie opgewekt. In de Regionale Energiestrategie Zeeland wordt onder meer ingezet op een volledig duurzame energieopwekking in 2030 en energiebesparing in de gebouwde omgeving. 

Koen Bogers, CEO van Stedin Groep: “Zeeland is voor Stedin Groep een mooie uitbreiding van ons verzorgingsgebied. Het werk gaat daar onverminderd door en we werken hard om de energietransitie in Zeeland te faciliteren. Zowel Enduris als Stedin zijn sterk verankerd in de samenleving en met het samengaan kunnen we onze klanten nog beter bedienen.”

Behoud werkgelegenheid

Eén van de belangrijke uitgangspunten bij de overname in 2017 was het behoud van werkgelegenheid in Zeeland. Alle medewerkers hebben een passende functie gekregen. Stedin Groep verwelkomt meer dan 600 nieuwe collega’s. Werkgelegenheid is ook een belangrijke reden geweest voor de oprichting van Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB). Deze stichting werd na de overname opgericht door Stedin Groep, Provincie Zeeland en Vereniging van Zeeuwse Gemeenten om de ontwikkeling van de energietransitie, werkgelegenheid en energievoorziening in Zeeland te stimuleren. De stichting blijft actief voor Zeeuwse klimaatprojecten. Met een volledig gerenoveerd kantoor in Goes houdt Stedin Groep de belangrijke regiofunctie. Daarmee blijft ook de Zeeuwse cultuur van het bedrijf behouden. 

Voordelen samengaan 

Financieel moet de samenvoeging een voordeel opleveren van ruim 100 miljoen euro over een periode van 8 tot 10 jaar. Dit geld investeert Stedin Groep in de energietransitie en in het betaalbaar houden van het energiesysteem. Dit voordeel behaalt Stedin Groep onder meer door de operationele kosten te verlagen. Bijvoorbeeld door samen te werken met partijen die ook werkzaam zijn in de ondergrond. In Zeeland werken Stedin Groep en waterbedrijf Evides gezamenlijk aan het toekomstbestendig maken van de elektriciteits-, gas- en drinkwaterleidingnetwerken. Alle inkoopprocessen en aanbestedingen pakken we gezamenlijk op en we maken optimaal gebruik van fiscale en financiële regelingen op groepsniveau.