Stedin ziet vraag naar elektrisch vermogen verdrievoudigen

Rotterdam, 21 februari 2023 – Grootverbruikers van elektriciteit vroegen bij netbeheerder Stedin in 2022 voor drie gigawatt aan nieuw elektrisch vermogen aan. Drie keer meer dan het jaar ervoor en vergelijkbaar met twee keer het vermogen om alle woningen in Zuid-Holland van elektriciteit te voorzien. De groei heeft alles te maken met de ontwikkelingen in de wereld en de veranderende klantvraag, zo staat in het jaarverslag dat het netwerkbedrijf Stedin Groep vandaag publiceert. Stedin investeerde in 2022 voor € 712 miljoen in haar gas- en elektriciteitsnetten. Dat is € 25 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het wordt echter steeds duidelijker dat alleen maar meer nieuwe kabels en stations niet genoeg zijn voor een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem in 2050. Nederland moet stevig inzetten op een flexibel energiesysteem waaraan iedereen bijdraagt door de capaciteit van het net beter te benutten.

Het groeitempo gaat verder omhoog, Stedin verwacht dit jaar € 825 miljoen te investeren. Koen Bogers, CEO van Stedin Groep: ‘’Consumenten en bedrijven willen met name vanwege hoge prijzen versneld van aardgas af. Dat is een goede stap voor ons klimaat. Maar met het huidige tempo kan de uitbreiding van het elektriciteitsnet de vraag naar elektrisch vermogen niet bijhouden. We roepen industrie en grootverbruikers, op om flexibeler te worden in het gebruik van het elektriciteitsnet. Bijvoorbeeld door juist stroom te verbruiken als er veel wind of zon is. Zo kunnen we de knelpunten beperken en is de klant in staat beter te reageren op de volatiele prijzen op de energiemarkt.’’

Elektriciteitsnet beter te benutten
Sinds november 2022 is op Goeree-Overflakkee, in de Rotterdamse haven en de gehele provincie Utrecht de capaciteitsvraag voor het landelijke hoogspanningsnet niet meer bij te houden. Dit heeft grote gevolgen voor grootverbruikers van elektriciteit. Uitbreiding of verduurzaming van hun bedrijf is een stuk moeilijker geworden. Bogers: ‘’Er wordt al veel samengewerkt, maar bedrijven moeten ook zelf het net beter gaan benutten voordat ze zeer zware aansluitingen bij ons aanvragen. De elektriciteitsinfrastructuur is de ruggengraat van de economie. Wij blijven bouwen, maar de regio die het beste kan samenwerken om de capaciteit van het net optimaal te benutten is op termijn het meest duurzaam en kan zich economisch sterker blijven ontwikkelen.’’

Stroomversnelling energietransitie
In 2022 raakte de energietransitie in een stroomversnelling. Dat is bij Stedin iedere dag merkbaar. Stedin (ver)bouwde 9 transportstations, sloot 478 nieuwe transformatorhuisjes aan en legde 715 kilometer nieuwe kabels aan. Met deze nieuwe infrastructuur kon Stedin in 2022 630 megawatt (+27%) uitbreiden voor grote zonnedaken of windmolenparken. En ook steeds meer consumenten zetten stappen om te verduurzamen.. Bij 24.960 woningen (+51%) is de gasaansluiting verwijderd en bij 31.556 woningen (+65%) de meterkast verzwaard om onder andere het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen mogelijk te maken. Daarnaast maakte Stedin 2.655 (+26%) nieuwe aansluitingen voor de infrastructuur van laadpalen.

Financiële resultaten
Het bedrijfsresultaat over 2022 bedroeg 86 miljoen (2021: € 124 miljoen). Door de sterke economische groei en de oorlog in Oekraïne stegen de gas- en elektriciteitsprijzen hard in 2022. Dit betekent ook dat de kosten voor het verlies aan stroom door onder meer transport en energiediefstal, voor Stedin meer dan verdrievoudigde. De resultaten uit Stedin’s kostenbesparingsprogramma hebben de negatieve impact hiervan gedempt. Het nettoresultaat kwam hoger uit dan vorig jaar op 44 miljoen (2021: 21 miljoen).

Versterken eigen vermogen
De steeds hogere investeringen als gevolg van de energietransitie en de economische groei zorgen voor een oplopende financieringsbehoefte. Danny Benima, CFO van Stedin Groep: ‘’De afgelopen jaren hebben de bestaande aandeelhouders € 451 miljoen bijgedragen. Desondanks is onze eigen vermogensbehoefte met € 1,8 miljard substantieel. In 2022 heeft het Rijk € 500 miljoen gereserveerd voor de aanvullende versterking van het eigen vermogen van Stedin. Deze reservering helpt ons enorm om het financieringsvraagstuk het hoofd te bieden. Alleen samen kunnen we onze ambities waarmaken.’’

Over Stedin Groep  
Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Daar werken ruim 5.000 medewerkers van Stedin Groep iedere dag aan. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Als Stedin Groep verduurzamen wij het energiesysteem verder en houden het onverminderd robuust en betaalbaar. Binnen Stedin Groep werken netbeheerder Stedin (actief in het grootste deel van Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland) en de experts van infrabedrijf DNWG Infra samen om dit voor elkaar te krijgen.