Persbericht

Steun voor getijdenenergie en batterijopslag

Middelburg, donderdag 7 juni 2018. Het project MIDAS ontvangt €250.000 euro uit het Fonds voor de Zeeuwse energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Daarmee is het project rond getijdenenergie en batterijopslag de tweede aanvrager die steun krijgt uit het fonds van de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Stedin Groep met DNWG/Enduris. 

MIDAS (Marine energy Integrated with smart Distribution and Storage) wordt deels uitgevoerd op het Tidal Technology Centrum Grevelingendam (TTC-GD) waarbij onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden en opschaling van energieopslag in de provincie Zeeland. 

Gedeputeerde Carla Schönknecht, bestuurslid namens de Provincie Zeeland: “Wij zijn trots dat we met deze financiering bijdragen aan de kennis over regionale opschaling van energieopslag. Dit project past helemaal bij versnelling van de energietransitie en het behalen van klimaatdoelstellingen in Zeeland.”

Basislast

Gekeken wordt op welke manier duurzame getijdenenergie gebruikt kan worden in de toekomst voor de zogeheten basislast energieproductie. De basislast is de minimale hoeveelheid energie die geproduceerd moet worden om het elektriciteitsnet in Nederland onder spanning te houden. Momenteel wordt de basislast vooral geproduceerd door conventionele kolen- en gascentrales. Duurzame bronnen zoals wind- en zonne-energie worden vaak gebruikt bij piekvraag naar stroom. 

Batterijopslag

Met MIDAS wordt de duurzame opwek van getijdenenergie gecombineerd met batterijopslag in een Zink Bromide (ZnBr) flowcel batterij. Hierdoor is de duurzame getijdenenergie op elk moment van de dag beschikbaar en niet alleen bij de wisseling van het tij, zoals nu het geval is. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieopslag aangesloten op het regionale elektriciteitsnet van netbeheerder Enduris. Door gebruik te maken van opgeslagen duurzame energie kan de netbeheerder in de toekomst het transportnet optimaliseren en zo overbelasting voorkomen. 

Looptijd

Het project MIDAS loopt van 2018 tot en met 2021 en de begroting van het Zeeuwse deel is € 940.000. Dit wordt voor 60% gesubsidieerd door de EU via het Interreg North West Europe-programma. De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen geeft een bedrage van €250.000 aan het project, de overige cofinanciering komt van de provincie Zeeland en verschillende partners.

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De Stichting is opgericht om de afspraken te borgen rond de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op de gebieden werkgelegenheid, energievoorziening en energietransitie. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de Stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties. Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op budget door een voorstel in te dienen bij de Stichting. 

Meer informatie over de stichting en over aanspraak op budget uit het fonds: www.stichtingzeeuwsepubliekebelangen.nl