Persbericht

Steun voor kenniscentrum Watersnoodmuseum

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) gaat het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk ondersteunen. Met de steun van SZPB wordt een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van het kenniscentrum in het Vijfde Caisson en verduurzaming van het museum. Centraal hierbij staat innovatieve verduurzaming met de kracht van water, bijvoorbeeld via toepassing van thermische energie uit oppervlaktewater. 

In het Watersnoodmuseum staat de kracht van het water centraal, met een blik op menselijke verhalen. Met de herinnering aan 1953 is er veel aandacht voor bewustwording en educatie over klimaatverandering en waterveiligheid. Het kenniscentrum zet stevig in op kennisdelen en creëren van bewustwording over klimaatverandering, bijvoorbeeld via tentoonstellingen en educatie. Met de steun van SZPB kunnen de plannen voor Kennis- & Congrescentrum het Vijfde Caisson worden verwezenlijkt. Op 4 juli 2019 werd het Vijfde Caisson samen met de tentoonstelling ‘Watersnood door Klimaatverandering’ geopend.

Siemco Louwerse, directeur van het museum: “Als museum spiegelen we de gevolgen van klimaatverandering aan de tastbare herinnering van de watersnoodramp 1953. De kracht van het museum ligt bij de verhalen van mensen over 1953, maar ook over het nu en de toekomst. Als kenniscentrum weten we bijvoorbeeld, in samenwerking met het KNMI, wetenschappelijke klimaatscenario’s te vertalen naar een breed publiek, met daarin de vraag centraal ‘wat betekent dit concreet voor mij?’. Niet alleen met een blik op de toekomst, maar door er direct mee aan de slag gaan. Dankzij de steun van SZPB kunnen we onze toekomstplannen gaan verwezenlijken.”

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De Stichting is opgericht om de afspraken te borgen rond de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op de gebieden werkgelegenheid, energievoorziening en energietransitie. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de Stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties. Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op budget door een voorstel in te dienen bij de Stichting.

Meer informatie over de stichting en over aanspraak op budget uit het fonds: www.stichtingzeeuwsepubliekebelangen.nl 

Terug naar het nieuwsoverzicht