Persbericht

Steun voor studie naar warmtevoorziening Dauwendaele

31 oktober 2018 – Stichting Zeeuwse Publieke Belangen steunt een haalbaarheidsstudie naar een duurzaam warmtenet voor de Middelburgse wijk Dauwendaele. Voor het onderzoek wordt €100.000 beschikbaar gesteld vanuit het Fonds voor de Zeeuwse Energietransitie. De wijk Dauwendaele is onlangs door het ministerie van Binnenlandse Zaken aangewezen als proeftuin binnen het nationaal programma Aardgasvrije Wijken. 

De komende maanden onderzoeken netbeheerder DNWG/Enduris, Gemeente Middelburg, Woongoed Middelburg en Zeeuwind samen met bedrijven in de directe omgeving van Dauwendaele de haalbaarheid van een duurzaam warmtenet. Daarbij kunnen warmtebronnen vanuit de omgeving (zoals industriële restwarmte) worden ingezet voor het verwarmen van huizen in de wijk. Zo’n warmtenet kan een alternatief zijn voor aardgas, dat op termijn zal verdwijnen als verwarmingsbron. Het onderzoek moet duidelijk maken of de duurzame verwarming van Dauwendaele technisch realiseerbaar is, en welke investering daarmee is gemoeid.

Draagvlak

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen steunt het onderzoek onder andere omdat het warmtevraagstuk bij Dauwendaele niet op zichzelf staat en voor veel wijken in Nederland geldt. Daardoor zijn de uitkomsten en “lessons learned” mogelijk ook bruikbaar voor andere warmteprojecten. Zodra de eerste uitkomsten van de haalbaarheidsstudie bekend zijn, zullen die worden besproken met de wijkbewoners. Draagvlak en acceptatie zijn erg belangrijk voordat er besluiten kunnen worden genomen over de toekomstige warmtevoorziening van de wijk.

Noodzaak

Het is belangrijk om zo snel mogelijk een CO2-neutrale, duurzame energievoorziening in Zeeland te realiseren. Dit kan alleen als Zeeuwse burgers, bedrijven, organisaties en overheden samenwerken. Het ontwikkelen en realiseren van een duurzaam warmtesysteem kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De Stichting is opgericht om de afspraken te borgen rond de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op de gebieden werkgelegenheid, energievoorziening en energietransitie. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de Stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties. Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op budget door een voorstel in te dienen bij de Stichting.

Innovatie als traditie

Het KZGW heeft een traditie hoog te houden van breed kijken, vrij denken en probleemoplossend werken. Zo was Zeeland in het verleden een bruisend centrum van innovatie –met de uitvinding van de telescoop, het allereerste natuurkundig genootschap voor vrouwen ter wereld en vele internationale contacten met wetenschappers als Charles Darwin. Een belangrijke motor achter de innovaties van toen waren prijsvragen, met concrete maatschappelijke problemen als thema; zoals nu de energietransitie.

Jongeren uitdagen

“De energietransitie is een mega-operatie waar iedereen mee te maken krijgt. En het zijn de jongeren die hierin opgroeien. De jongeren die werk gaan doen dat we nu nog niet kennen en opleidingen nodig hebben waar we nu nog geen weet van hebben. Met deze challenge worden ze uitgedaagd om hun creativiteit in te zetten voor hun eigen toekomst en die van ons allen,” aldus gedeputeerde Carla Schönknecht, bestuurslid van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Het KZGW ontvangt een bijdrage van €450.000 uit het Fonds voor de Zeeuwse Energietransitie. 

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De Stichting is opgericht om de afspraken te borgen rond de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op de gebieden werkgelegenheid, energievoorziening en energietransitie. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de Stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties. Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op budget door een voorstel in te dienen bij de Stichting. 

Meer informatie over de stichting en over aanspraak op budget uit het fonds: www.stichtingzeeuwsepubliekebelangen.nl 

Terug naar het nieuwsoverzicht