Persbericht

Steun voor Young Energy Society Challenge

27 november 2018 - De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen ondersteunt de ‘Young Energy Society Challenge’ (YESC) van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW). Het KZGW viert in 2019 haar 250-jarig bestaan en viert dat onder andere door alle Zeeuwse jongeren uit te dagen om met innovatieve en concrete oplossingen te komen voor de grootste uitdaging van onze tijd: de energietransitie. 

“Met welke concrete maatregel versnellen we de energietransitie in Zeeland en halen we de klimaatdoelstellingen eerder? Met deze vraag gaan we alle Zeeuwse jongeren uit het basis- voortgezet-, beroeps en wetenschappelijk onderwijs uitdagen om met oplossingen te komen,” aldus prof. Barbara Oomen, voorzitter Commissie Jeugd van de KZGW en voormalig Dean van het University College Roosevelt in Middelburg.  

Innovatie als traditie

Het KZGW heeft een traditie hoog te houden van breed kijken, vrij denken en probleemoplossend werken. Zo was Zeeland in het verleden een bruisend centrum van innovatie –met de uitvinding van de telescoop, het allereerste natuurkundig genootschap voor vrouwen ter wereld en vele internationale contacten met wetenschappers als Charles Darwin. Een belangrijke motor achter de innovaties van toen waren prijsvragen, met concrete maatschappelijke problemen als thema; zoals nu de energietransitie.

Jongeren uitdagen

“De energietransitie is een mega-operatie waar iedereen mee te maken krijgt. En het zijn de jongeren die hierin opgroeien. De jongeren die werk gaan doen dat we nu nog niet kennen en opleidingen nodig hebben waar we nu nog geen weet van hebben. Met deze challenge worden ze uitgedaagd om hun creativiteit in te zetten voor hun eigen toekomst en die van ons allen,” aldus gedeputeerde Carla Schönknecht, bestuurslid van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Het KZGW ontvangt een bijdrage van €450.000 uit het Fonds voor de Zeeuwse Energietransitie. 

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De Stichting is opgericht om de afspraken te borgen rond de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op de gebieden werkgelegenheid, energievoorziening en energietransitie. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de Stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties. Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op budget door een voorstel in te dienen bij de Stichting. 

Meer informatie over de stichting en over aanspraak op budget uit het fonds: www.stichtingzeeuwsepubliekebelangen.nl. 

Terug naar het nieuwsoverzicht