Persbericht

De gemeente Reimerswaal op het Zeeuwse eiland Zuid-Beveland werkt aan de ontwikkeling van een energielandschap in het gebied tussen Rilland en de grens met de gemeente Woensdrecht. In dit gebied is ruimte voor duurzame opwek van elektriciteit. Daarbij wordt nadrukkelijk de koppeling gezocht met maatschappelijke ontwikkelingen als het verduurzamen van de landbouw, verbetering van de biodiversiteit en ruimte voor recreatie. Het opstellen van de gebiedsvisie Reimerswaal wordt mede gefinancierd door Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB).

Duurzame opwek en natuur

De gebiedsvisie laat zien op welke plaatsen opwek van duurzame energie mogelijk is en op welke slimme manier dat te koppelen is aan het verbeteren van het landschap, de natuur en de recreatie in het gebied. In de visie wordt gekeken naar een manier om zo optimaal mogelijk te profiteren van die koppeling. Natuur en landschap gaan hier hand in hand met het grootschalig opwekken van duurzame energie. Een landschap waar de bezoeker wandelend of fietsend meer te weten komt over de geschiedenis en de opwek van duurzame energie én de natuur beleefd.

Dit project draagt bij aan de Regionale Energiestrategie (RES) Zeeland voor de opwek van duurzame energie. Daarnaast geeft dit project ook een impuls aan de verduurzaming van andere Zeeuwse opgaven, zoals het vasthouden van zoet water, innovatie van de landbouw en natuur en de biodiversiteit. Met alle gebiedspartners en de omgeving wordt gewerkt aan een gedragen visie. Leren is belangrijk in dit project en de ervaringen worden gedeeld met andere Zeeuwse gemeenten. Meer informatie over dit project: www.reimerswaal.nl/energielandschap.

Over de stichting

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De stichting is opgericht om de afspraken van de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op onder andere de gebieden energievoorziening en energietransitie te borgen. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties.

Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op financiering door een voorstel in te dienen bij de stichting.

Meer informatie over de stichting en over aanspraak op budget uit het fonds: www.stichtingzeeuwsepubliekebelangen.nl.