Persbericht

Trienekens herbenoemd als voorzitter raad van commissarissen Stedin Groep

Rotterdam, 12 februari 2019 – De Algemene vergadering van Aandeelhouders heeft op 6 februari 2019 ingestemd met de herbenoeming van Pieter Trienekens als voorzitter van de raad van commissarissen. De zittingstermijn is verlengd met één jaar tot 1 februari 2020.

Gezien de beschikbaarheid en inzet voor Stedin Groep alsmede zijn kennis en ervaring, is de continuïteit van de onderneming gebaat bij de herbenoeming van Pieter Trienekens. In zijn rol als voorzitter van de raad van commissarissen, is hij nauw betrokken bij de ontwikkelingen en de belangrijke strategische thema’s van Stedin Groep. Zijn aandacht en betrokkenheid is zichtbaar in de relaties met zowel de raad van bestuur als met de aandeelhouders. Daarnaast geeft hij op moderne wijze invulling aan zijn voorzitterschap.

Kortenhorst vertrekt

Jules Kortenhorst heeft de raad van commissarissen conform het rooster van aftreden op 1 februari 2019 verlaten. Kortenhorst heeft zich sinds 2017 ingezet voor Stedin Groep als lid van de raad van commissarissen. Stedin Groep is hem zeer erkentelijk voor zijn werk.

Over Stedin Groep

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Daar werken zo’n 4.500 medewerkers van Stedin Groep iedere dag aan. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Als Stedin Groep verduurzamen wij het energiesysteem en houden het onverminderd robuust en betaalbaar. Binnen Stedin Groep werken de netbeheerders Stedin (Zuid-Holland en Utrecht), Enduris (Zeeland) en de experts van infrabedrijven Joulz en DNWG Infra samen om dit voor elkaar te krijgen. 

Terug naar het nieuwsoverzicht