Corporate Governance Code

Met ingang van 1 januari 2018 volgt Stedin Groep de Nederlandse Corporate Governance Code (CGC) vrijwillig. De CGC is opgesteld voor beursgenoteerde bedrijven. Stedin Groep is niet gehouden deze te volgen, aangezien haar aandelen in handen zijn van 61 Nederlandse gemeenten, twee provincies en de Staat der Nederlanden. Met de toepassing van de CGC benadrukken wij onze verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke aspecten van ondernemen in het publieke domein. 

De CGC gaat uit van het principe ‘pas toe of leg uit’. In het jaarverslag wordt toegelicht welke principes uit de CGC niet van toepassing (kunnen) zijn op Stedin Groep. De belangrijkste afwijkingen van de Corporate Governance Code houden verband met een aantal omstandigheden: (1) het feit dat Stedin Groep niet beursgenoteerd is, (2) haar aandelen worden gehouden door 61 Nederlandse gemeenten, twee provincies en de Staat der Nederlanden, (3) een belangrijk deel van haar bedrijfsactiviteiten gereguleerd is en onder toezicht staat van de ACM, (4) haar langetermijnstrategie en (5) het feit dat de beloningsstructuur van haar bestuurders en commissarissen wordt gereguleerd door de Wet Normering Topinkomens.