Corporate Governance Code

Met ingang van 1 januari 2018 implementeert Stedin Groep de Corporate Governance Code vrijwillig. Lange termijn waardecreatie is de kern van de bedrijfsvoering en missie van Stedin Groep. Goed ondernemingsbestuur is daarbij essentieel. Voor Stedin Groep houdt dat in dat wij een effici├źnt en verantwoord ondernemingsbeleid voeren waarover verantwoording wordt afgelegd aan onze stakeholders. De Nederlandse Corporate Governance Code helpt ons om dat op een gestructureerde en voor de buitenwereld herkenbare (en vergelijkbare) manier te doen. Daar mogen we ook op aangesproken worden. 

Er is een aantal onderdelen waarop Stedin Groep afwijkt van de Corporate Governance Code. Dat heeft er met name mee te maken dat de Code is geschreven (en verplicht gesteld) voor beursgenoteerde ondernemingen. Ook is de Code (nog) niet geïmplementeerd binnen DNWG Groep, het Zeeuwse netwerkbedrijf waarvan Stedin de aandelen halverwege 2017 verwierf. In 2018 wordt de implementatie voor DNWG Groep onderzocht. Onze 'Governance Statement' geeft aan welke omstandigheden aanleiding zijn voor de afwijkingen.

Governance statement

De belangrijkste afwijkingen van de Corporate Goverance Code houden verband met het feit (1) dat Stedin Groep niet beursgenoteerd is, (2) haar aandelen worden gehouden door lagere overheden en (3) een belangrijk deel van haar bedrijfsactiviteiten is gereguleerd en onder toezicht staat van de ACM, (4) alsmede met haar lange termijn strategie en (5) het feit dat de beloningsstructuur van haar bestuurders en commissarissen wordt gereguleerd door de WNT.