Financiële verslagen

Stedin Groep is per 1 februari 2017 ontstaan als gevolg van de splitsing van Eneco Holding N.V. in een energiebedrijf (Eneco) en een netwerkbedrijf (Stedin).  

De splitsing is een gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) die bepaalt dat netbeheeractiviteiten los moeten staan van de productie en levering van elektriciteit en gas. Eneco Holding N.V. werd daarom gesplitst in Eneco Groep (het energiebedrijf) en Stedin Groep (de netwerkgroep met de netbeheerder Stedin). Uitgebrachte financiële verslagen leest u hier terug.