Persbericht

Effect hoge energieprijs klinkt bij netbeheerder Stedin door in eerste halfjaar

 Rotterdam, 28 juli 2022 – Netbeheerder Stedin investeerde in het eerste halfjaar van 2022 € 324 miljoen in het uitbreiden, verzwaren en onderhouden van haar gas- en elektriciteitsnetten. Dit is € 20 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar, zo schrijft het netwerkbedrijf vandaag in haar halfjaarbericht. Mede door de hoge energieprijzen viel het bedrijfsresultaat lager uit dan verwacht op € 39 miljoen. Vanwege de oplopende energieprijzen is de verwachting dat de netverliezen nog verder oplopen in het tweede halfjaar van 2022. 

Door de sterke economische groei en de oorlog in Oekraïne stegen de gas- en elektriciteitsprijzen sinds eind vorig jaar. Dit betekent ook dat de netverlieskosten, de kosten voor het verlies aan stroom door onder meer  transport en energiediefstal, voor Stedin meer dan verdrievoudigd zijn ten opzichte van vorig jaar. De netverlieskosten bedroegen € 89 miljoen in het eerste halfjaar, in 2021 was dit € 25 miljoen.

Klanten maken werk van de energietransitie

De hoge energieprijzen zorgen niet alleen voor hogere kosten voor Stedin, maar ook voor meer werk. Klanten verduurzamen steeds meer. Zo steeg het aantal uitgevoerde verzwaringen van elektriciteitsaansluitingen door Stedin in het eerste halfjaar met 70% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat geldt ook voor het aantal verwijderingen van gasaansluitingen voor de energietransitie. Dit steeg met 58% tot 4.578 verwijderde aansluitingen. Het vermogen van zonnepanelen (op dak en veld) steeg met 12% tot 2.654 megawatt. 

CEO Koen Bogers van Stedin: "We zien al een paar jaar dat onze klanten bezig zijn met verduurzaming, maar in de afgelopen maanden steeg het aantal verzoeken bijzonder hard. Er zijn steeds meer initiatieven op het gebied van batterijen en we zien een versnelling van de elektrificering en verduurzaming van de industrie. Nieuwbouwwijken worden 100% elektrisch en economische groei zorgt voor nieuwe logistieke centra en bedrijven, dit alles leidt tot een toenemende vraag naar elektriciteit."

Versterking eigen vermogen 

Stedin verwacht in 2022 in totaal € 719 miljoen in het gas- en elektriciteitsnet te investeren en in de periode van 2023 tot en met 2030 nog eens minimaal € 8 miljard. Om te kunnen blijven investeren is aanvullende versterking van het eigen vermogen nodig. Op basis van het klimaatakkoord bedraagt de kapitaalbehoefte van Stedin € 1,8 miljard om de vereiste investeringen te kunnen uitvoeren. Aanvullende ambities zoals FIT 55, RepowerEurope of de vergoedingen voor congestiemanagement zullen dit bedrag op termijn nog groter maken. 

Stedin CFO Danny Benima: "We verwachten niet dat het benodigde kapitaal volledig van onze bestaande aandeelhouders komt. Hierbij is ook een rol voor niet-aandeelhoudende gemeenten, provincies en voor de Rijksoverheid weggelegd. Om de benodigde investeringen op peil te houden heeft Stedin zekerheid nodig over de versterking van het eigen vermogen. Hiermee wordt een eerste cruciale stap gezet om te komen tot een structurele oplossing van de kapitaalbehoefte van de netwerkbedrijven. Volgens de meest recente rating analyse van S&P moet er eind 2022 duidelijkheid zijn over een kapitaalbijdrage van de Rijksoverheid."

Bekijk het halfjaarbericht 2022