Persbericht

Investeringen Stedin Groep ondanks corona op koers

Rotterdam, 6 augustus 2020 – Ondanks corona investeerde Stedin Groep in het eerste halfjaar € 268 miljoen in de energietransitie. Iets minder dan dezelfde periode vorig jaar (€ 306 miljoen). Door het virus moest het netwerkbedrijf bepaalde werkzaamheden tijdelijk staken. Door innovatief te werk te gaan en nieuwe werkprotocollen te maken zijn inmiddels alle werkzaamheden hervat. 

Halfjaarbericht 2020

Halfjaarbericht 2020

Van de een op de andere dag werkten veel medewerkers vanuit huis, stopte de uitrol van slimme energiemeters en liep het aantal opdrachten van klanten terug. Als bedrijf in een vitale sector heeft Stedin Groep een belangrijke verantwoordelijkheid: de energievoorziening in stand houden voor haar 2,2 miljoen klanten. De storings- en onderhoudswerkzaamheden werden dan ook voortgezet. Corona vroeg veel van het aanpassingsvermogen van de organisatie. Door goede samenwerking met partners in de branche konden werkzaamheden snel weer doorgaan. Daarbij was continu oog voor de gezondheid van medewerkers en klanten. De financiële impact bleef beperkt. Het netwerkbedrijf zet zich nu in om het gemiste werk in te halen.

Bedrijfsresultaat

 In de eerste helft van 2020 boekte Stedin Groep een bedrijfsresultaat van € 62 miljoen (2019: € 88 miljoen). Het effect van de toename van investeringen in de energietransitie wordt steeds meer zichtbaar in het resultaat, alsook de hogere transportkosten van TenneT. Doordat de inkomsten minder hard meegroeien daalt de winst. Tot slot nam als gevolg van corona zowel het aantal opdrachten als het energieverbruik van zakelijke klanten af. Het verder doorvoeren van efficiencymaatregelen en lagere energiekosten voor netverliezen ondersteunden het onderliggende resultaat. 

Aanjager van de lokale economie

Ondanks de beperkte impact op Stedin Groep zijn de gevolgen van corona voor de Nederlandse economie groot. Toch verwacht Stedin Groep dat de energietransitie doorzet. CFO Danny Benima: ,,Om de klimaatdoelstellingen te behalen, zullen onze investeringen alleen maar verder groeien. Wij zien de energietransitie dan ook als een kans om de economie in ons verzorgingsgebied aan te jagen. Ons werk levert veel extra banen op in onder andere de infra- en technieksector.’’

Kapitaalbehoefte

Vanwege alle investeringen in het energienet en de energietransitie verwacht Stedin Groep de komende jaren tussen de 750 miljoen en 1 miljard euro aan extra eigen vermogen nodig te hebben. Het netwerkbedrijf is daarom in gesprek met haar aandeelhouders. Stedin Groep werkt met de aandeelhouders een plan uit met welke combinatie van oplossingsrichtingen de balans versterkt wordt. Hierover wordt later dit jaar meer bekend.

Terug naar het nieuwsoverzicht