Persbericht

Jaarverslag Stedin Groep: solide basis voor de toekomst

Rotterdam, 23 maart 2018 – Stedin Groep heeft in het eerste jaar als zelfstandige en onafhankelijke netwerkgroep een solide financieel resultaat geboekt. In 2017 zijn de bedrijfsopbrengsten gestegen, mede door de overname van het Zeeuwse netwerkbedrijf DNWG. In het resultaat is het eenmalig effect van de afsplitsing van Eneco opgenomen. Afgelopen jaar is de basis gelegd hoe Stedin Groep de toekomst in gaat door herijking van de strategie, met de energietransitie als centraal thema. Naast de focus op (toekomstig) netbeheer en excellente dienstverlening komt de nadruk te liggen op samenwerking.

Stedin Groep is het moederbedrijf van netbeheerders Stedin en Enduris en van de infrabedrijven Joulz en DNWG Infra. Vanaf 1 februari 2017 opereert Stedin Groep als zelfstandig bedrijf, na de splitsing van Eneco in het   energiebedrijf Eneco en netwerkbedrijf Stedin. “Het was een uitdagend eerste jaar waarin we belangrijke beslissingen hebben genomen voor onze toekomst”, zegt Marc van der Linden, CEO Stedin Groep. Gerard Vesseur, CFO Stedin Groep, vult aan: “We hebben een solide financieel resultaat behaald, onze A- creditrating behouden wat goed is voor onze toekomstige investeringen in de energietransitie, en goede stappen gezet in het verder verbeteren van de operationele resultaten, de klanttevredenheid en het verduurzamen van onze bedrijfsvoering.”  

Omzet en resultaat

Vesseur vervolgt: “De totale bedrijfsopbrengsten stegen in 2017 met € 86 miljoen naar € 1.194 miljoen. Die stijging komt vrijwel geheel voor rekening van de overname van het Zeeuwse netwerkbedrijf DNWG halverwege 2017. In het resultaat na belastingen van € 424 miljoen is een eenmalig effect van de afsplitsing van Eneco opgenomen van € 353 miljoen. Het operationeel resultaat na belastingen daalde met € 16 miljoen naar een nog steeds solide € 89 miljoen (2016: € 105 miljoen). Het lagere resultaat hangt samen met eenmalige kosten die zijn gemaakt in verband met de splitsing in het energiebedrijf Eneco en netwerkbedrijf Stedin, de verkoop van CityTec, hogere precariolasten en tariefcorrecties ten gunste van Stedin-klanten.” 

 (x € 1 miljoen)   2017    2016
 Totaal bedrijfsopbrengsten   1.194    1.108
 Eenmalig effect afsplitsing Eneco     353        94
 Resultaat na belastingen     424       199
 Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten       89       105

Toekomstbestendige netten

Stedin Groep merkt duidelijk dat de economie groeit en dat steeds meer mensen zelf energie opwekken of overstappen op elektrisch vervoer. De investeringen in de elektriciteits- en gasnetten namen afgelopen jaar met € 76 miljoen toe tot € 476 miljoen. De helft van deze investeringen was op verzoek van klanten. Stedin juicht deze ontwikkeling toe en voorziet een verdere stijging van dergelijke verzoeken van klanten. Tegelijkertijd wordt het lastiger om al het extra werk op tijd gerealiseerd te krijgen door een groeiend tekort aan technici. Afgelopen jaar heeft Stedin Groep samenwerkingsovereenkomsten gesloten met gemeenten en waterbedrijven om zoveel mogelijk werkzaamheden te bundelen. Op die manier kan er efficiënter worden gewerkt en zo de overlast voor klanten beperkt.

De leveringsbetrouwbaarheid van netbeheerders Stedin en Enduris is afgelopen jaar verder gestegen. Klanten hadden gemiddeld 16 minuten geen stroom (2016: 17 minuten) en 40 seconden geen gas (2016: 52 seconden). Omgerekend staat dit gelijk aan een leveringsbetrouwbaarheid van 99,996%. Om de leveringsbetrouwbaarheid nog verder te verbeteren opende Stedin eind 2017 een hypermodern Network Operation Center (NOC). Vanuit dit centrum kan het energienet nog beter worden bestuurd en gemonitord. Ook zijn er afgelopen jaar meer sensoren in het net geplaatst, waardoor eerder duidelijk is waar elektriciteitskabels aan vervanging toe zijn. 

Strategische keuzes

“Stedin Groep speelt een belangrijke faciliterende rol in de energietransitie die nodig is om de klimaatdoelen uit het akkoord van Parijs te halen. Afgelopen jaar is de basis gelegd hoe Stedin Groep de toekomst in gaat. In de herijking van onze strategie is het mogelijk maken van de energietransitie een centraal thema. Ik ben ervan overtuigd dat focus hierbij cruciaal is. Daarom ligt onze focus op toekomstig netbeheer en het leveren van excellente dienstverlening. Dat verklaart de keuzes die Stedin Groep in 2017 in haar portfolio heeft gemaakt. Zo is het bedrijfsonderdeel CityTec (openbare verlichting) verkocht en het netgebied Weert overgedragen aan Enexis. Hierdoor ontstaat een meer efficiënte situatie die duidelijk is voor alle belanghebbenden zoals klanten, gemeenten en provincies. Keuzes maken gaat niet alleen over wat je niet meer doet, maar ook over wat je juist wel doet. We hebben daarom versterking gezocht en zijn erg blij dat de Zeeuwse netwerkgroep DNWG nu tot onze groep behoort. Zeeland sluit aan op ons bestaande werkgebied, wat synergievoordelen kan opleveren. De duurzame ambities van de provincie Zeeland bieden ook veel kansen voor de verduurzaming van de energievoorziening”, zegt Van der Linden.

Versnellen door samenwerking

“Naast focus op netbeheer en excellente dienstverlening is ook samenwerking een pijler waarop onze strategie rust. Alleen samen maken we de energietransitie mogelijk. Dit wisten we natuurlijk al, waarmee ik vooral zeg dat we deze lijn blijven volgen, zoals ook onze nieuwe missie dat onderschrijft: Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie”, aldus Van der Linden.

“Zo faciliteert Stedin Groep gemeenten door onder andere meer inzicht te geven over natuurlijke momenten om het aardgasnet te vervangen. En met onze methode ‘Infrastructurele Footprint’ ondersteunen we gemeenten bij het doorrekenen van mogelijke alternatieve energiesystemen. Hiermee kunnen gemeenten met hun bewoners het gesprek aan gaan over het aardgasvrij maken van hun wijk. Als onafhankelijke partij helpen wij graag bij het maken van de juiste keuzes die passen bij een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem. Ook stellen wij de markt in staat zelf producten en diensten te ontwikkelen die daaraan bijdragen. Zo hebben we in 2017 samengewerkt met marktpartijen aan oplossingen voor netcongestie die ontstaat door de weersafhankelijkheid en onvoorspelbaarheid van duurzame energie in het energiesysteem.” 

Klanttevredenheid

Dat Stedin Groep zich richt op excellente dienstverlening wordt opgemerkt. In 2017 gaf 66% van de Stedin-klanten een 8 of hoger. Dit komt onder andere doordat we beter inzichtelijk hebben gemaakt op welke gebieden wij het beter kunnen doen volgens onze klanten. Hierop hebben we verschillende initiatieven ontwikkeld die tot betere prestaties leiden. Bij DNWG werpt een verbetertraject zijn vruchten af. De klanttevredenheid steeg in 2017 met 24% fors naar een 7,7 in 2017.

Steeds meer klanten hebben thuis een slimme meter. In 2017 heeft Stedin Groep volgens planning 373.841  slimme meters aangeboden. In 2017 is er veel klantcontact geweest over de slimme meter. Deels als gevolg van media-aandacht, maar ook door klantbezoeken om slimme meters met kwaliteitsproblemen te vervangen. Dit heeft ook geleid tot klachten die veelal door onze klantenservice kon worden opgelost. Klanten blijven over het algemeen tevreden over de aanbieding en plaatsing van de slimme meter. In 2017 waardeerde 77% van de klanten dit met een 8 of hoger.

Jaarverslag Stedin Groep 2017

Over Stedin Groep

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Daar werken zo’n 4.500 medewerkers van Stedin Groep iedere dag aan. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Als Stedin Groep verduurzamen wij het energiesysteem en houden het onverminderd robuust en betaalbaar. Binnen Stedin Groep werken de netbeheerders Stedin (Zuid-Holland en Utrecht), Enduris (Zeeland) en de experts van infrabedrijven Joulz en DNWG Infra samen om dit voor elkaar te krijgen.

Terug naar het nieuwsoverzicht