Stedin Groep geeft vierde groene obligatie uit van 500 miljoen euro

Stedin Groep heeft met succes een nieuwe groene obligatie uitgegeven van 500 miljoen euro. Dit kapitaal wordt geïnvesteerd in de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet om de energietransitie mogelijk te maken. Sinds 2019 geeft het netwerkbedrijf al groene obligaties uit. Inmiddels heeft Stedin Groep 2 miljard euro aan groene obligaties uitgegeven. 

De lening van €500 miljoen heeft een looptijd van 7 jaar, een uitgifteprijs van 99,563% en een couponrente van 3,625% (effectieve rente van 3,697%). Stedin Groep heeft met deze uitgifte bestaande maar ook nieuwe duurzame investeerders aan zich weten te binden. De uitgifte is bijna 3 keer overtekend. Dit heeft tevens meegeholpen aan de uitstekende voorwaarden waartegen de lening is uitgeven. De obligatie is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

8 miljard aan investeringen

Stedin investeert tot 2030 8 miljard euro om het energienet toekomstbestendig te maken. Dit is niet alleen nodig om de energietransitie te laten slagen, maar ook om de groeiende economie en woningbouw te faciliteren. Tegelijkertijd wordt onderhoud gepleegd om de netten betrouwbaar en veilig te houden. 

CFO Danny Benima: “De investeringen voor de energietransitie financieren we deels uit inkomsten en leningen die we aangaan, zoals door de uitgifte van deze groene obligatie. In 2023 en 2024 versterkten 22 nieuwe aandeelhouders – waaronder het Rijk – de balans van Stedin met extra eigen vermogen. Deze steun was belangrijk in de dialoog met de investeerders en heeft bijgedragen aan een succesvolle uitgifte met attractieve rentevergoeding.”

Groene obligatie

De opbrengst van deze groene obligatie wordt aangewend voor een brede reeks duurzame projecten zoals het aansluiten van nieuwe zonneparken op het elektriciteitsnetwerk en het mogelijk maken van de verduurzaming van bedrijven en woningen. Hiermee stellen we onze klanten in staat hun eigen CO2-emissies te reduceren, een belangrijke pijler in de duurzaamheidsstrategie (ESG) van Stedin. De uitgifte van deze groene obligatie is gebaseerd op het Green Finance Framework (pdf).